Претрага: Пронађи
Loading...

Приговор на рад оператора у области електронских комуникација

Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге је надлежна за решавање приговора на рад оператора у области електронских комуникација, те корисници могу да подносе приговоре Агенцији, уз услов да су претходно покушали да проблем реше непосредно са оператором, што је и обавеза корисника по Закону о електронским комуникацијама.

У том смислу, приговор треба да садржи, поред назива оператора, и имена и презимена корисника, број претплатничког уговора или број телефона (ако је услуга везана за телефон), опис проблема и покушаја његовог решења са оператором, као и адресу пребивалишта/боравишта подносиоца приговора, ради достављања одговора ове Агенције.

Такође Вас обавештавамо да на сајту Регулаторног тела за електронске комуникације и поштанске услуге www.ratel.rs можете наћи потребне прописе: Закон о електронским комуникацијама и одговарајућа подзаконска акта уколико желите да се ближе информишете о надлежностима ове Агенције, као и правима и обавезама, како корисника, тако и оператора у области електронских комуникација.


  • Ако желите да уложите приговор на рад оператора у области електронских комуникација, кликните на следећи линк

    Желим да уложим приговор на рад оператора

    Клик на линк изнад води ка формулару који је неопходно да попуните како бисте уложили приговор на рад оператора у области електронских комуникација