Претрага: Пронађи
Loading...
Овај симбол обележава услуге Интернет шалтера за које је препоручена
регистрација и приступ паметном картицом
Приступ Како приступити шалтеру паметном картицом?

Приговор на рад оператора у области електронских комуникација

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге је надлежна за решавање приговора на рад оператора у области електронских комуникација, те корисници могу да подносе приговоре Агенцији, уз услов да су претходно покушали да проблем реше непосредно са оператором, што је и обавеза корисника по Закону о електронским комуникацијама.

У том смислу, приговор треба да садржи, поред назива оператора и имена и презимена корисника, и опис проблема и покушаја његовог решења са оператором, као и адресу подносиоца приговора, ради достављања одговора ове Агенције.

Надлежности и овлашћења Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге утврђене су Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр.44/10, 60/13-УС и 62/14), и делом се састоје у следећем:

 • ближе уређује обављање делатности у области електронских комуникација;
 • врши контролу над обављањем делатности у области електронских комуникација;
 • ближе уређује услове коришћења радио фреквенцијског спектра;
 • додељује радио фреквенције, у складу са законом;
 • издаје дозволе операторима за обављање одређених делатности у области електронских комуникација, дозволе које се односе на електронске комуникационе мреже, системе и средства и дозволе за радио станицу;
 • прати да ли се оператори у области електронских комуникација придржавају услова садржаних у издатим дозволама и, у случају повреде услова садржаних у дозволи или повреде одредаба овог закона, изриче мере, у складу са овим законом;
 • одлучује о приговорима корисника;
 • доноси техничке прописе у области електронских комуникација;
 • прати и обезбеђује примену домаћих и међународних стандарда и техничких прописа.

Такође Вас обавештавамо да на сајту Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге www.ratel.rs можете наћи потребне прописе: Закон о електронским комуникацијама и одговарајућа подзаконска акта уколико желите да се ближе информишете о надлежностима ове Агенције, као и правима и обавезама, како корисника, тако и оператора у области електронских комуникација.


 • Ако желите да уложите приговор на рад оператора у области електронских комуникација, кликните на следећи линк

  Желим да уложим приговор на рад оператора

  Клик на линк изнад води ка формулару који је неопходно да попуните како бисте уложили приговор на рад оператора у области електронских комуникација