Претрага: Пронађи
Loading...
Овај симбол обележава услуге Интернет шалтера за које је препоручена
регистрација и приступ паметном картицом
Приступ Како приступити шалтеру паметном картицом?

Годишњи извештај за 2016. годину (финансијски и технички део)

У складу са надлежностима које Републичка агенција за електронске комуникације има на основу Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр.44/10, 60/13-УС и 62/14), а имајући у виду и обавезу достављања података Међународној унији за телекомуникације (ITU) према „ITU Handbook for the Collection of Administrative Data on Telecommunications/ICT”, путем наше Интернет странице вам достављамо упитник за услугу Интернета (финансијски и технички део) који је потребно попунити са прецизним подацима и послати у електронској форми на адресу godisnji.izvestaj@ratel.rs, као и доставити у штампаној форми потписан и оверен на адресу Агенције.

Неопходно је да годишњи извештај доставите у што краћем року, a најкасније до 15.03.2017. године.

Упутство за попуњавање упитника је дато као прилог овог дописа и налази се на Интернет страници Aгенције: http://www.ratel.rs/uputstva_i_obrasci/upitnici_sa_listom_indikatora.478.html

На крају извештаја се, као посебан део, налази анкета која вам оставља могућност да нам укажете на своје проблеме у пословању, да упутите сугестије на рад Агенције, као и да наведете планове развоја.

Такође, молимо Вас да нам доставите комплетан финансијски извештај за 2016. годину оверен од стране Агенције за привредне регистре (чим буде доступан).

Прилози које можете преузети