Pretraga: Pronadji
Loading...
Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge svu dokumentaciju koja se odnosi na postupke javnih nabavki, koji se sprovode u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama (“Sl. Glasnik RS” br. 91/19), objavljuje na Portalu javnih nabavki https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Naziv: Redni broj:
Prethodna
1 2 3 4 5 ... ... 22 23 24 25 26
Sledeća
Naziv
info
Dokumentacija
info
Rok za dostavljanje ponuda
info
sort descending sort ascending
Систем за складиштење података са гаранцијом од три године
Redni broj: 1-02-4042-30/20
Конкурсна документација (506kB)
Позив за подношење понуда (708kB)
Одлука о додели уговора (271kB)
Обавештење о закљученом уговору (1MB)
31.08.2020.
Одржавање и надоградња софтвера за магацинско пословање, на две године
Redni broj: 1-02-4042-37/20
Позив (177kB)
Конкурсна документација (227kB)
Одлука о додели уговора (146kB)
Обавештење о закљученом уговору (641kB)
03.09.2020.
УСЛУГА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТРУЧНОГ НАДЗОРА, НА ДВЕ ГОДИНЕ
Redni broj: 1-02-4042-23/20
Конкурсна документација (851kB)
Позив за подношење понуде (194kB)
Одлука о додели уговора (153kB)
Обавештење о закљученом уговору (60kB)
03.09.2020.
Изградња станица за мoниторнг РФ спектра
Redni broj: 1-02-4042-36/20
Конкурсна документација (1MB)
Позив за подношење понуда (708kB)
Прилог уз конкурсну документацију (5MB)
Одлука о додели уговора (436kB)
09.09.2020.
Редовно одржавање објекта КМЦ Ниш, на две године
Redni broj: 1-02-4042-15/20
Конкурсна документација (1MB)
Позив за подношење понуде (194kB)
Одлука о обустави поступка (102kB)
Обавештење о обустави поступка (60kB)
11.09.2020.
Одржавање антенских стубова, антенских система и остале инфрастуктурне опреме на локацијама
Redni broj: 1-02-4042-5/20
Позив за подношење понуда (709kB)
Конкурсна документација (497kB)
Додатно појашњење (12MB)
Одлука о додели оквирног споразума (222kB)
Обавештење о закључењу оквирног споразума (61kB)
14.09.2020.
Јавна набавка услуга - закуп оптичких влакана за три године
Redni broj: 1-02-4042-12/20
Позив за подношење понуда (195kB)
Конкурсна документација (153kB)
Одлука о додели уговора за Партије I и II (163kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија II (78kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија I (82kB)
14.09.2020.
Јавна набавка услуга - електронска наплата путарине
Redni broj: 1-02-4047-7/20
Конкурсна документација (146kB)
Позив за подношење понуда (195kB)
Одлука о обустави поступка (150kB)
Обавештење о обустави поступка (71kB)
16.09.2020.
Проширење система за резервно напајање на локацији ДУКМС Голија
Redni broj: 1-02-4047-16/20
Конкурсна документација (258kB)
Позив за подношење понуда (648kB)
Одлука о додели уговора (133kB)
Обавештење о закљученом уговору (70kB)
28.09.2020.
Редовно одржавање објекта КМЦ Београд
Redni broj: 1-02-4042-14/20
Позив за подношење понуде (194kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одлука о обустави поступка (189kB)
Обавештење о обустави поступка (192kB)
28.09.2020.
Материјал за кафе кухињу
Redni broj: 1-02-4047-12/20
Конкурсна документација (181kB)
Позив за подношење понуде (109kB)
Појашњење конкурсне документације 1 (642kB)
Конкурсна документација (181kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (194kB)
Одлука о измени конкурсне документације (211kB)
Одлука о додели уговора (236kB)
Обавештење о закљученом уговору (192kB)
16.10.2020.
Набавка софтвера, по партијама
Redni broj: 1-02-4042-35/20
Конкурсна документација (1MB)
Позив за подношење понуда (720kB)
Одлука о додели уговора (252kB)
Обавештење о закљученом уговору (645kB)
21.10.2020.
Повећање капацитета хибридног система за напајање даљински управљаних контролно мерних станица
Redni broj: 1-02-4047-18/20
Конкурсна документација (2MB)
Позив за подношење понуде (196kB)
Одлука о додели уговора (143kB)
Обавештење о закљученом уговору (59kB)
27.10.2020.
Консултантске услуге у области рачуноводства и ревизије - Саветовање и стручна помоћ при изради Правилника о рачуноводству и избору рачуноводствених политика
Redni broj: 1-02-4042-34/20
Позив за подношење понуда (142kB)
Конкурсна документација (967kB)
Одлука о додели уговора (294kB)
06.11.2020.
Јавна набавка услуга - услуге и корисничка опрема за потребе контроле телекомуникационих услуга и мрежа оператора - Телеком Србија сервиси
Redni broj: 1-02-4042-27/20
Позив за подношење понуда (140kB)
Конкурсна документација (149kB)
Измењена конкурсна документација 28102020-1 (142kB)
Одлука о измени конкурсне документације 28102020-1 (537kB)
Одлука о додели уговора (203kB)
Обавештење о закљученом уговору (84kB)
12.11.2020.
Јавна набавка услуга - услуге и корисничка опрема за потребе контроле телекомуникационих услуга и мрежа оператора – Теленор сервиси
Redni broj: 1-02-4042-28/20
Позив за подношење понуда (142kB)
Конкурсна документација (140kB)
Измењена конкурсна документација 28102020-1 (142kB)
Одлука о измени конкурсне документације (461kB)
Одлука о додели уговора (203kB)
Обавештење о закљученом уговору (84kB)
12.11.2020.
Јавна набавка услуга - услуге и корисничка опрема за потребе контроле телекомуникационих услуга и мрежа оператора – VIP сервиси
Redni broj: 1-02-4042-29/20
Позив за подношење понуда (138kB)
Конкурсна документација (143kB)
Измењена конкурсна документација 28102020-1 (144kB)
Одлука о измени конкурсне документације 28102020-1 (480kB)
Одлука о додели уговора (216kB)
Обавештење о закљученом уговору (86kB)
12.11.2020.
Одржавање и поравке приступних путева до локација даљински управљаних контролно мерних станица
Redni broj: 1-02-4047-19/20
Позив за подношење понуде (114kB)
Конкурсна документација (941kB)
Одлука о обустави поступка (102kB)
Обавештење о обустави поступка (62kB)
13.11.2020.
Грејачи соларних панела
Redni broj: 1-02-4047-17/20
Конкурсна документација (2MB)
Позив (647kB)
Одлука о додели уговора (147kB)
Обавештење о закљученом уговору (639kB)
23.11.2020.
Јавна набавка услуга - обуке из области радио технике и технике мерења
Redni broj: 1-02-4042-67/20
Јавни позив (132kB)
1-02-4042-67 20-2 (427kB)
07.12.2020.
Prethodna
1 2 3 4 5 ... ... 22 23 24 25 26
Sledeća
Da li ste sigurni da želite da odustanete od ovog predmeta?

DA NE
Ako kliknete DA predmet,
se nepovratno briše
Zatvori