Pretraga: Pronadji
Loading...
Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge svu dokumentaciju koja se odnosi na postupke javnih nabavki, koji se sprovode u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama (“Sl. Glasnik RS” br. 91/19), objavljuje na Portalu javnih nabavki https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Naziv: Redni broj:
Prethodna
1 2 3 4 5 ... ... 22 23 24 25 26
Sledeća
Naziv
info
Dokumentacija
info
Rok za dostavljanje ponuda
info
sort descending sort ascending
ИНДИКАТОРИ ЗА ИНДЕКС ДИГИТАЛНОГ ДРУШТВА (DESI) ЗА 2019. ГОДИНУ
Redni broj: 1-02-4042-21/20
Конкурсна документација (631kB)
Позив за подношење понуде (194kB)
Одлука о додели уговора (142kB)
Обавештење о закљученом уговору (193kB)
29.06.2020.
Проширење постојећег софтверског пакета ATDI са одржавањем
Redni broj: 1-02-4042-22/20
Позив за подношење понуда (709kB)
Конкурсна документација (1MB)
Додатно појашење (58kB)
Додатно појашњење конкурсне документације - 2 (163kB)
Конкурсна документација - измена (443kB)
Одлука о измени конкурсне документације (104kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (91kB)
Одлука о додели уговора (5MB)
Обавештење о закљученом уговору (1MB)
30.06.2020.
Јавна набавка услуга - систематски прегледи запослених
Redni broj: 1-02-4047-11/20
Конкурсна документација (170kB)
Позив за подношење понуда (133kB)
Одлука о додели уговора (168kB)
Обавештење о закљученом уговору (193kB)
01.07.2020.
Систем за откривање сајбер претњи
Redni broj: 1-02-4042-10/20
Позив за подношење понуда (708kB)
Конкурсна документација (1016kB)
Одлука о додели уговора (294kB)
Обавештење о закљученом уговору (70kB)
01.07.2020.
Јавна набавка услуга - физичко техничко обезбеђење у објектима, на три године
Redni broj: 1-02-4042-3/20
Конкурсна документација (213kB)
Позив за подношење понуда (142kB)
Одлука о обустави поступка (177kB)
Обавештење о обустави поступка (192kB)
02.07.2020.
Мерна опрема, пријемници, антенски системи
Redni broj: 1-02-4042-11/20
Конкурсна документација (1MB)
Позив за подношење понуда (710kB)
Додатно појашњење (85kB)
Додатно појашњење 2 (53kB)
Одлука о измени конкурсне документације (1MB)
Додатно појашњење 3 (76kB)
2 Одлука о измени конкурсне документације (286kB)
Додатно појашњење 4 (147kB)
3 Одлука о измени конкурсне документације (2MB)
Одлука о додели уговора (549kB)
Обавештење о обустави поступка за партију 5 (65kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија 4 (1MB)
Обавештење о закључено угововору партија 3 (2MB)
Партија 1 - Обавештење о закљученом уговору (81kB)
Партија 2 - Обавештење о закљученом уговору (72kB)
03.07.2020.
Услуге одржавања рачунара ван гаранције за 3 године
Redni broj: 1-02-4042-16/20
Позив за подношење понуде (719kB)
Конкурсна документација (290kB)
Одговор на захтев за појашњење (174kB)
Одлука о измени конкурсне документације (175kB)
Измењена конкурсна документација (290kB)
Одлука о додели уговора (148kB)
Обавештење о закљученом уговору (639kB)
06.07.2020.
Јавна набавка услуга - ажурирање LRIC трошковног модела
Redni broj: 1-02-4042-18/20
Позив за подношење понуда (195kB)
Конкурсна документација (170kB)
Одлука о додели уговора (150kB)
Обавештење о закљученом уговору (192kB)
13.07.2020.
Јавна набавка услуга - дизајн за електронске и штампане материјале, израда прелома и припрема за штампу, по партијама
Redni broj: 1-02-4047-10/20
Конкурсна документација (205kB)
Позив за подношење понуда (194kB)
Појашњење конкурсне документације 10062020-1 (193kB)
Појашњење конкурсне документације 12062020-1 (198kB)
Одлука о измени конкурсне документације 12062020-1 (173kB)
Измењена конкурсна документација 12062020-1 (181kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 12062020-1 (193kB)
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 15062020-1 (71kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (116kB)
Одлука о измени конкурсне документације 09072020-1 (36kB)
Измењена конкурсна документација 09072020-1 (181kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 09072020-1 (192kB)
Одлука о додели уговора за Партије I и II (228kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија II (88kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија I (81kB)
13.07.2020.
Рачунари и рачунарска опрема, по партијама
Redni broj: 1-02-4042-25/20
Конкурсна документација (239kB)
Позив за подношење понуде (112kB)
Одлука о додели уговора - Партија 2 (201kB)
Одлука о додели уговора - Партија 1 (213kB)
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (192kB)
Обавештење о закљученом уговору (58kB)
Одлука о обустави поступка - Партија 2 (389kB)
Обавештење о обустави поступка - Партија 2 (193kB)
20.07.2020.
Корисничка терминална и помоћна опрема
Redni broj: 1-02-4047-15/20
Позив (650kB)
Конкурсна документација (1MB)
Odluka o dodeli ugovora (136kB)
Обавештење о закљученом уговору (630kB)
29.07.2020.
Ревизија финансијских извештаја РАТЕЛ за 2020. годину
Redni broj: 1-02-4042-31/20
Позив за подношење понуда (58kB)
Конкурсна документација (272kB)
Обавештење о закљученом уговору (643kB)
Одлука о додели уговора (177kB)
05.08.2020.
Јавна набавка услуга - чишћење службених просторија и објеката Агенције, на две године
Redni broj: 1-02-4047-21/20
Позив за подношење понуда (193kB)
Конкурсна документација (158kB)
Одлука о додели уговора (137kB)
Обавештење о закљученом уговору (75kB)
06.08.2020.
Дератизација и дезинсекција унутрашњих и спољашњих површина објеката, на три годие
Redni broj: 1-02-4047-20/20
Позив за подношење понуда (178kB)
Конкурсна документација (245kB)
Одлука о додели уговора (252kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија 1 (638kB)
Обавештење о закљученом уговору П2 (638kB)
06.08.2020.
Консултантске услуге у области рачуноводства и ревизије
Redni broj: 1-02-4042-24/20
Позив за подношење понуда (706kB)
Конкурсна документација (983kB)
Одлука о додели уговора (164kB)
Обавештење о закљученом уговору (643kB)
10.08.2020.
Одржавање софтвера
Redni broj: 1-02-4042-13/20
Позив за подношење понуда (709kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одлука о допуни конкурсне документације (6MB)
Одлука о додели уговора (233kB)
Обавештење о закљученом уговору партија 2 (645kB)
Обавештење о закљученом уговору партија 3 (643kB)
Обавештење о закљученом уговору (643kB)
12.08.2020.
РЕВИЗИЈА РЕГУЛАТОРНИХ ИЗВЕШТАЈА ОПЕРАТОРА СА ЗНАЧАЈНОМ ТРЖИШНОМ СНАГОМ ЗА 2019. ГОДИНУ
Redni broj: 1-02-4042-26/20
Позив за подношење понуда (708kB)
Конкурсна документација (450kB)
Одлука о измени конкурсне документације (3MB)
Одлука о додели уговора (149kB)
Обавештење о закљученом уговору (173kB)
17.08.2020.
Одржавање телескопских стубова и антенске инсталације на мерним возилима, на три године
Redni broj: 1-02-4042-7/20
Конкурсна документација (738kB)
Позив за подношење понуде (194kB)
Одлука о обустави поступка (102kB)
Обавештење о обустави поступка (65kB)
21.08.2020.
Таблети и друга помоћна опрема
Redni broj: 1-02-4047-14/20
Позив за подношење понуде (176kB)
Конкурсна документација (223kB)
Измењена конкурсна документација (222kB)
Одлука о измени (177kB)
Појашњење КД (633kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (175kB)
Појашњење КД 2 (174kB)
Одлука о додели уговора (242kB)
27.08.2020.
Јавна набавка услуга - провера исправности и одржавање громобранских инсталација, електро инсталација и система за дојаву о избијању пожара у објектима Агенције, на две године
Redni broj: 1-02-4047-4/20
Позив за подношење понуда (195kB)
Конкурсна документација (154kB)
Одлука о додели уговора (165kB)
Обавештење о закљученом уговору (91kB)
28.08.2020.
Prethodna
1 2 3 4 5 ... ... 22 23 24 25 26
Sledeća
Da li ste sigurni da želite da odustanete od ovog predmeta?

DA NE
Ako kliknete DA predmet,
se nepovratno briše
Zatvori