Претрага: Пронађи
Loading...
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге сву документацију која се односи на поступке јавних набавки, који се спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” бр. 91/19), објављује на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Назив: Редни број:
Претходна
First (1) ... 6 7 8 10 11 12 ... Last (25)
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
Јавна набавка добара – канцеларијски материјал и тонери, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4047-35/18
Конкурсна документација (2MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (62kB)
Појашњење конкурсне документације 1 (25kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (58kB)
Појашњење конкурсне документације 2 (56kB)
Измена и допуна конкурсне документације 1 (56kB)
Одлука о додели уговора (140kB)
Одлука о обустави поступка (169kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија 1 (41kB)
Обавестење о обустави поступка (36kB)
20.12.2018.
Јавна набавка добара – терминална опрема
Редни број: 1-02-4047-32/18
Позив за подношење понуде (98kB)
Конкурсна документација (491kB)
Одлука о додели уговора (112kB)
Обавештење о закљученом уговору (54kB)
19.12.2018.
Јавна набавка добара – мобилни телефони
Редни број: 1-02-4047-34/18
Конкурсна документација (491kB)
Позив за подношење понуде (101kB)
Одлука о додели уговора (118kB)
Обавештење о закљученом уговору (54kB)
19.12.2018.
Јавна набавка добара - стручни часописи и електронске правне базе прописа, мишљења и судске праксе
Редни број: 1-02-4044-7/18
Обавештење о покретању поступка (127kB)
Конкурсна документација (220kB)
Позив за подношење понуда (195kB)
Одлука о додели уговора (283kB)
Обавештење о закљученом уговору - Глосаријум (81kB)
Обавештење о закљученом уговору - ЦЕКОС (78kB)
Обавештење о закљученом уговору - Инг-Про (83kB)
Обавештење о закљученом уговору - ПараграфЦо (80kB)
Обавештење о закљученом уговору - ИПЦ (75kB)
18.12.2018.
Јавна набавка услуга – закуп оптичких влакана, по партијама, на три године
Редни број: 1-02-4042-19/18
Конкурсна документација (273kB)
Позив за подношење понуда (123kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (70kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (117kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 1 (139kB)
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (102kB)
Појашњење Конкурсне документације 3 (94kB)
Одлука о додели уговора за Партију 1 (264kB)
Одлука о додели уговора за Партију 2 (266kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 (54kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 (53kB)
12.12.2018.
Јавна набавка радова – периодично одржавање некатегорисаног приступног пута до КМЦ Ниш
Редни број: 1-02-4042-13/18
Конкурсна документација (537kB)
Прилог 1-решења Града Ниша (220kB)
Прилог 2-ПЗИ Главна свеска (13MB)
Прилог 3-ПЗИ Пројекат саобраћајнице (12MB)
Позив за подношење понуда (290kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (66kB)
Одлука о измени Конкурсне документације (217kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (82kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 2 (221kB)
Појашњење Конкурсне документације 3 (161kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 3 (320kB)
Појашњење Конкурсне документације 4 (284kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 4 (346kB)
Одлука о додели уговора (303kB)
Обавештење о закљученом уговору (81kB)
30.11.2018.
Јавна набавка услуга – Ревизија финансијских извештаја РАТЕЛ
Редни број: 1-02-4042-24/18
Конкурсна документација (568kB)
Позив за подношење понуда (99kB)
Појашњење конкурсне документације 1 (62kB)
Одлука о додели уговора (123kB)
Обавештење о закљученом уговору (54kB)
23.11.2018.
Јавна набавка услуга – физичко-техничко обезбеђење новоизграђених станица за мониторинг РФ спектра, на две године
Редни број: 1-02-4042-22/18
Позив за подношење понуда (174kB)
Конкурсна документација (191kB)
Појашњење конкурсне документације 19102018-1 (190kB)
Одлука о измени конкурсне документације 23102018-1 (77kB)
Измењена конкурсна документација 23102018-1 (994kB)
Одлука о додели уговора (211kB)
Обавештење о закљученом уговору (88kB)
16.11.2018.
Jавнa набавкa добара – софтвер за интеграцију и колаборацију запослених, по партијама
Редни број: 1-02-4047-28/18
Конкурсна документација (338kB)
Позив за подношење понуда (115kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 1 (207kB)
Измењена Конкурсна документација 06112018 (341kB)
Одлука о додели уговора-Партија 1 (304kB)
Одлука о додели уговора-Партија 2 (297kB)
Одлука о додели уговора-Партија 3 (248kB)
Обавештење о закљученом уговору-Партија 2 (80kB)
Обавештење о закљученом уговору-Партија 1 (82kB)
Обавештење о закљученом уговору-Партија 3 (82kB)
15.11.2018.
Jавнa набавкa добара – рачунари и рачунарска опрема, по партијама
Редни број: 1-02-4042-26/18
Конкурсна документација (640kB)
Позив за подношење понуде (109kB)
Одлука о додели уговора - Партија 1 (130kB)
Одлука о додели уговора - Партија 2 (129kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 (54kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 (53kB)
14.11.2018.
Јавна набавка добара – израда и одржавање система за ЦЕРТ и интеграција са осталим сервисима на три године
Редни број: 1-02-4047-27/18
Конкурсна документација (149kB)
Позив за подношење понуде (107kB)
Појашњење конкурсне документације - 1 (71kB)
Одлука о додели уговора (111kB)
Обавештење о закљученом уговору (53kB)
02.11.2018.
Јавна набавка добара – Мерна опрема за станице за мониторинг РФ спектра са усмереним антенама, резервном опремом и опремом за приказ резултата мерења, са инсталацијом
Редни број: 1-02-4042-23/18
Конкурсна документација (277kB)
Позив за подношење понуда (119kB)
Појашњење конкурсне документације 1 (45kB)
Појашњење конкурсне документације 2 (104kB)
Појашњење конкурсне документације 3 (74kB)
Појашњење конкурсне документације 4 (40kB)
Одлука о измени конкурсне документације (195kB)
Измењена конкурсна документација (269kB)
Појашњење конкурсне документације 5 (48kB)
Појашњење конкурсне документације 6 (77kB)
Одлука о додели уговора (126kB)
Обавештење о закљученом уговору (81kB)
31.10.2018.
Јавна набавка услуга – Ревизија регулаторног извештаја ЈПО по Правилнику о методологији формирања цена за УПУ
Редни број: 1-02-4042-25/18
Конкурсна документација (261kB)
Позив за подношење понуда (121kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (122kB)
Одлука о обустави поступка ЈН (313kB)
Обавештење о обустави поступка ЈН (95kB)
31.10.2018.
Јавна набавка услуга – индикатори о употреби информационо-комуникационух технологија у Републици Србији за 2018.
Редни број: 1-02-4044-5/18
Конкурсна документација (539kB)
Обавештење о покретању преговарачког поступку (202kB)
Одлука о додели уговора (203kB)
Обавештење о закљученом уговору (81kB)
31.10.2018.
Јавна набавка добара - Унапређење и одржавање софтвера за прикупљање и презентацију резултата мерења електромагнетског поља, на три године
Редни број: 1-02-4047-25/18
Конкурсна документација (1MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (57kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (31kB)
Одлука о измени и допуни конкурсне документације 1 (39kB)
Одлука о додели уговора (246kB)
Обавештење о закљученом уговору (51kB)
29.10.2018.
Jавнa набавкa добара – мрежна опрема са гаранцијом од три године
Редни број: 1-02-4042-20/18
Конкурсна документација (641kB)
Позив за подношење понуда 26092018-1 (176kB)
Појашњење конкурсне документације 16102018-1 (113kB)
Одлука о измени конкурсне документације 16102018-1 (84kB)
Измењена конкурсна документација 16102018-1.доцx (641kB)
Одлука о додели уговора (220kB)
Обавештење о закљученом уговору (87kB)
26.10.2018.
Јавна набавка услуга – каско осигурање моторног возила
Редни број: 1-02-4047-26/18
Позив за подношење понуда (164kB)
Конкурсна документација (126kB)
Одлука о додели уговора (168kB)
Обавештење о закљученом уговору (192kB)
25.10.2018.
Јавна набавка услуга – обезбеђење преносних капацитета за повезивање локација на којима се налази мерна опрема за надгледање РФ спектра, на три године
Редни број: 1-02-4042-21/18
Конкурсна документација (170kB)
Позив за подношење понуда (179kB)
Појашњење конкурсне документације 24092018-1 (109kB)
Одлука о измени конкурсне документације 25092018-1 (97kB)
Измењена конкурсна документација 25092018-1 (171kB)
Измењена конкурсна документација 03102018-1 (171kB)
Појашњење конкурсне документације 03102018-1 (82kB)
Одлука о измени конкурсне документације 03102018-1 (74kB)
Појашњење конкурсне документације 10102018-1 (88kB)
Одлука о додели уговора (245kB)
Обавештење о закљученом уговору (79kB)
12.10.2018.
Јавна набавка услуга – Ревизија регулаторног извештаја ЈПО по Правилнику о методологији формирања цена за УПУ
Редни број: 1-02-4042-16/18
Конкурсна документација (259kB)
Позив за подношење понуда (114kB)
Одлука о обустави поступка јавне набавке (105kB)
Обавештење о обустави поступка ЈН (92kB)
18.09.2018.
Jавнa набавкa добара – сензори за мерење електромагнетског поља, са инсталацијом
Редни број: 1-02-4047-15/18
Конкурсна документација (234kB)
Позив за подношење понуда (192kB)
Појашњење конкурсне документације 13092018-1 (48kB)
Појашњење конкурсне документације 14092018-1 (75kB)
Одлука о измени конкурсне документације 14092018-1 (67kB)
Измењена Конкурсна документација 14092018-1 (234kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 14092018-1 (75kB)
Одлука о додели уговора (219kB)
Обавештење о закљученом уговору (59kB)
18.09.2018.
Претходна
First (1) ... 6 7 8 10 11 12 ... Last (25)
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори