Претрага: Пронађи
Loading...
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге сву документацију која се односи на поступке јавних набавки, који се спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” бр. 91/19), објављује на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Назив: Редни број:
Претходна
First (1) ... 4 5 6 8 9 10 ... Last (25)
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
Јавна набавка услуга – индикатори за индекс дигиталног друштва (DESI) за 2018. годину
Редни број: 1-02-4047-15/19
Конкурсна документација (160kB)
Позив за подношење понуда (136kB)
Одлука о додели уговора (139kB)
Обавештење о закљученом уговору (77kB)
11.06.2019.
Јавна набавка услуга – ревизија регулаторних извештаја оператора са значајном тржишном снагом за 2018. годину
Редни број: 1-02-4042-7/19
Позив за подношење понуда (141kB)
Конкурсна документација (410kB)
Одлука о додели уговора (159kB)
Обавештење о закљученом уговору (83kB)
10.06.2019.
Jавнa набавкa услуга – угоститељске услуге – пружање услуге ресторана на територији Града Београда
Редни број: 1-02-4047-10/19
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (580kB)
Конкурсна документација (16MB)
Одлука о додели Уговора (262kB)
Обавештење о закљученом уговору (540kB)
07.06.2019.
Јавна набавка добара – систем за управљање и заштиту web сервиса са гаранцијом од 3 године
Редни број: 1-02-4042-5/19
Конкурсна документација (584kB)
Позив за подношење понуде (109kB)
Појашњење 1 (149kB)
Појашњење 2 (110kB)
Одлука о додели уговора (116kB)
Обавештење о закљученом уговору (59kB)
03.06.2019.
Јавна набавка услуга – одржавање рачуноводственог програма ван гарантног рока, на период од три године
Редни број: 1-02-4047-11/19
Конкурсна документација (159kB)
Позив за подношење понуда (115kB)
Одлука о додели уговора (206kB)
Обавештење о закљученом уговору (83kB)
30.05.2019.
Јавна набавка добара – мерна опрема, пријемници и антенски системи, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4042-2/19
Конкурсна документација (338kB)
Позив за подношење понуда (721kB)
Појашњење конкурсне документације 17052019-1 (184kB)
Појашњење конкурсне документације 20052019-1 (83kB)
Појашњење конкурсне документације 20052019-2 (152kB)
Одлука о додели уговора (452kB)
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (68kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија И (74kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИИ (90kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИ (89kB)
Одлука о додели уговора (1MB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИВ (95kB)
24.05.2019.
Јавна набавка услуга – осигурање запослених
Редни број: 1-02-4047-14/19
Позив за подношење понуда (139kB)
Конкурсна документација (138kB)
Одлука о обустави поступка (147kB)
Обавештење о обустави поступка (72kB)
23.05.2019.
Јавна набавка услуга – одржавање новог теренског возила у гарантном року, на две године
Редни број: 1-02-4047-13/19
Позив за подношење понуда (139kB)
Конкурсна документација (145kB)
Одлука о додели уговора (147kB)
Обавештење о закљученом уговору (80kB)
23.05.2019.
Јавна набавка услуга – индикатори за индекс дигиталног друштва (DESI) за 2018. годину
Редни број: 1-02-4047-9/19
Конкурсна документација (160kB)
Позив за подношење понуда (139kB)
Одлука о обустави поступка јавне набавке (104kB)
Обавештење о обустави поступка (69kB)
20.05.2019.
Јавна набавка добара – рачунари и рачунарска опрема, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4042-11/19
Позив за подношење понуда (108kB)
Конкурсна документација (243kB)
Одлука о додели уговора - Партија 1 (179kB)
Одлука о додели уговора - Партија 2 (192kB)
Одлука о обустави поступка - Партија 3 (237kB)
Обавештење о обустави поступка (75kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 (61kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 (53kB)
17.05.2019.
Јавна набавка услуга – одржавање дизел-електричних агрегата у хибридним системима на даљински управљаним контролно-мерним станицама, са испоруком горива, на две године
Редни број: 1-02-4042-12/19
Конкурсна документација (340kB)
Позив за подношење понуда (121kB)
Одлука о додели уговора (313kB)
Обавештење о закљученом уговору (82kB)
16.05.2019.
Jавнa набавкa услуга – посредовања при резервацији хотелског смештаја у земљи и иностранству и куповини авио карата, обликованa по партијама
Редни број: 1-02-4042-13/19
Конкурсна документација (16MB)
Позив за подношење понуда (623kB)
Појашњење конкурсне документације 1 (198kB)
Измена и допуна конкурсне документације 1 (234kB)
15.05.2019.
Јавна набавка радова – ограђивање локације КМЦ Ниш са уређењем земљаних површина
Редни број: 1-02-4047-8/19
Конкурсна документација (757kB)
Позив за подношење понуда (281kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (835kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 1 (967kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (137kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 2 (158kB)
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (441kB)
Одлука о додели уговора (393kB)
Обавештење о закљученом уговору (84kB)
08.05.2019.
Јавна набавка услуга – студија о прорачуну стопе WACC за 2018. годину за операторе са значајном тржишном снагом
Редни број: 1-02-4042-8/19
Конкурсна документација (11MB)
Позив за подношење понуда (578kB)
Појашњење конкурсне документације 1 (337kB)
Измена конкурсне документације 1 (2MB)
Појашњење конкурсне документације 2 (422kB)
Измена конкурсне документације 2 (624kB)
Одлука о обустави поступка (1MB)
Обавестење о обустави поступка (270kB)
06.05.2019.
Јавна набавка добара – електронска база међународне регулаторне праксе, анализа и упоредних података
Редни број: 1-02-4047-6/19
Конкурсна документација (136kB)
Позив за подношење понуде (103kB)
Одлука о додели уговора (117kB)
Обавештење о закљученом уговору (62kB)
23.04.2019.
Јавна набавка добара – систем за симулацију интернет напада
Редни број: 1-02-4042-6/19
Позив за подношење понуда (109kB)
Конкурсна документација (266kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (175kB)
Одлука о додели уговора (381kB)
Обавештење о закљученом уговору (81kB)
15.04.2019.
Јавна набавка услуга – физичко техничко обезбеђење у објектима Агенције
Редни број: 1-02-4042-9/19
Конкурсна документација (158kB)
Позив за подношење понуда (158kB)
Измењена конкурсна документација 05042019-1 (159kB)
Одлука о измени конкурсне документације 05042019-1 (113kB)
Појашњење конкурсне документације 12042019-1 (117kB)
Одлука о додели уговора (214kB)
Обавештење о закљученом уговору (90kB)
15.04.2019.
Јавна набавка добара – гориво за возила, на три године
Редни број: 1-02-4042-1/19
Позив за подношење понуде (113kB)
Конкурсна документација (546kB)
Одлука о додели уговора (158kB)
15.04.2019.
Јавна набавка услуга – анализа развоја поштанског тржишта у складу са ECOMPRO програмом
Редни број: 1-02-4047-5/19
Конкурсна документација (242kB)
Позив за подношење понуда (285kB)
Одлука о додели уговора (261kB)
Обавештење о закљученом уговору (58kB)
12.04.2019.
Јавна набавка добара – електрична енергија
Редни број: 1-02-4042-4/19
Конкурсна документација (392kB)
Позив за подношење понуда (160kB)
Одлука о додели уговора (159kB)
Обавештење о закљученом уговору (76kB)
09.04.2019.
Претходна
First (1) ... 4 5 6 8 9 10 ... Last (25)
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори