Pretraga: Pronadji
Loading...
Ovaj simbol obeležava usluge Internet šaltera za koje je preporučena
registracija i pristup pametnom karticom
Pristup Kako pristupiti šalteru pametnom karticom?
Naziv: Redni broj:
Prethodna
1 2 3 4 5 ... ... 14 15 16 17 18
Sledeća
Naziv
info
Dokumentacija
info
Rok za dostavljanje ponuda
info
sort descending sort ascending
Јавна набавка услуга – одржавање рачуноводственог програма ван гарантног рока, на три године
Redni broj: 1-02-4047-30/18
Kонкурсна документација (160kB)
Позив за подношење понуда (110kB)
27.02.2019.
Jавнa набавкa услуга – дизајн за електронске и штампане материјале, израда прелома и припрема за штампу, израда мултимедијалних садржаја, по партијама
Redni broj: 1-02-4047-38/18
Конкурсна документација (210kB)
Позив за подношење понуда (149kB)
20.02.2019.
Jавнa набавкa услуга – одржавање теренских возила у гарантном року, на две године
Redni broj: 1-02-4047-37/18
Конкурсна документација (144kB)
Позив за подношење понуда (127kB)
Одлука о обустави поступка јавне набавке (86kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (72kB)
12.02.2019.
Јавна набавка услуга – медијска архива са мониторингом медија
Redni broj: 1-02-4047-39/18
Позив за подношење понуда (101kB)
Конкурсна документација (506kB)
Одлука о додели уговора (133kB)
08.02.2019.
Јавна набавка услуга – оглашавање и информисање јавности
Redni broj: 1-02-4047-41/18
Конкурсна документација (267kB)
Позив за подношење понуда (311kB)
05.02.2019.
Jавнa набавкa добара – електрична енергија
Redni broj: 1-02-4042-27/18
Конкурсна документација (329kB)
Позив за подношење понуда (152kB)
Појашњење конкурсне документације (74kB)
Измењена конкурсна документација (328kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (74kB)
Одлука о измени конкурсне документације (264kB)
Појашњење конкурсне документације (50kB)
Одлука о додели уговора (163kB)
Обавештење о закљученом уговору (73kB)
29.01.2019.
Јавна набавка услуга – угоститељске услуге, обликована по партијама
Redni broj: 1-02-4047-36/18
Конкурсна документација (3MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA (59kB)
Odluka o dodeli ugovora i obustavi postupka (210kB)
Obavestenje o obustavi postupka (1MB)
14.01.2019.
Јавна набавка услуга - израда планских докумената за изградњу новог КМЦ Београд
Redni broj: 1-02-4044-6/18
Конкурсна документација (277kB)
Обавештење о покретању поступка (598kB)
Одлука о додели уговора (281kB)
08.01.2019.
Jавнa набавкa услуга – закуп оптичких влакана за повезивање даљинских станица
Redni broj: 1-02-4047-33/18
Позив за подношење понуда (274kB)
Kонкурсна документација (244kB)
Одлука о додели уговора (240kB)
Обавештење о закљученом уговору (77kB)
26.12.2018.
Јавна набавка услуга – закуп интернета са изнајмљивањем сервера на локацији испоручиоца за период од три године
Redni broj: 1-02-4047-29/18
Конкурсна документација (1MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA (58kB)
Pojasnjenje konkursne dokumentacije broj 2 (34kB)
Pojasnjenje konkursne dokumentacije broj 3 (32kB)
Odluka o dodeli ugovora (189kB)
Обавештење о закљученом уговору (47kB)
24.12.2018.
Јавна набавка услуга – услуге и терминали за потребе контроле телекомуникационих услуга и мрежа оператора - Телеком сервиси
Redni broj: 1-02-4047-21/18
Конкурсна документација (2MB)
Позив за подношење понуда (102kB)
Одлука о додели уговора (147kB)
Обавештење о закљученом уговору (641kB)
21.12.2018.
Јавна набавка услуга - одржавање уређаја и обезбеђивање репроматеријала за потребе свакодневног штампања
Redni broj: 1-02-4047-31/18
Konkursna dokumentacija (1MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA (62kB)
Обавештење о закљученом уговору (57kB)
Odluka o dodeli ugovora (232kB)
21.12.2018.
Јавна набавка услуга – услуге и терминали за потребе контроле телекомуникационих услуга и мрежа оператора - ВИП сервиси
Redni broj: 1-02-4047-23/18
Конкурсна документација (276kB)
Позив за подношење понуда (290kB)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (79kB)
20.12.2018.
Јавна набавка услуга – услуге и терминали за потребе контроле телекомуникационих услуга и мрежа оператора - Теленор сервиси
Redni broj: 1-02-4047-22/18
Конкурсна документација (274kB)
Позив за поношење понуда (289kB)
Обавештење о закљученом уговору (78kB)
20.12.2018.
Јавна набавка добара – канцеларијски материјал и тонери, обликована по партијама
Redni broj: 1-02-4047-35/18
Конкурсна документација (2MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA (62kB)
Појашњење конкурсне документације 1 (25kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA (58kB)
Појашњење конкурсне документације 2 (56kB)
Измена и допуна конкурсне документације 1 (56kB)
Odluka o dodeli ugovora (140kB)
Odluka o obustavi postupka (169kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија 1 (41kB)
Obavestenje o obustavi postupka (36kB)
20.12.2018.
Јавна набавка добара – терминална опрема
Redni broj: 1-02-4047-32/18
Позив за подношење понуде (98kB)
Конкурсна документација (491kB)
Одлука о додели уговора (112kB)
Обавештење о закљученом уговору (54kB)
19.12.2018.
Јавна набавка добара – мобилни телефони
Redni broj: 1-02-4047-34/18
Конкурсна документација (491kB)
Позив за подношење понуде (101kB)
Одлука о додели уговора (118kB)
Обавештење о закљученом уговору (54kB)
19.12.2018.
Јавна набавка добара - стручни часописи и електронске правне базе прописа, мишљења и судске праксе
Redni broj: 1-02-4044-7/18
Обавештење о покретању поступка (127kB)
Конкурсна документација (220kB)
Позив за подношење понуда (195kB)
Одлука о додели уговора (283kB)
Обавештење о закљученом уговору - Glosarijum (81kB)
Обавештење о закљученом уговору - ЦЕКОС (78kB)
Обавештење о закљученом уговору - Инг-Про (83kB)
Обавештење о закљученом уговору - ParagrafCo (80kB)
Обавештење о закљученом уговору - ИПЦ (75kB)
18.12.2018.
Јавна набавка услуга – закуп оптичких влакана, по партијама, на три године
Redni broj: 1-02-4042-19/18
Kонкурсна документација (273kB)
Позив за подношење понуда (123kB)
Појашњење Kонкурсне документације 1 (70kB)
Појашњење Kонкурсне документације 2 (117kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 1 (139kB)
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (102kB)
Појашњење Конкурсне документације 3 (94kB)
Одлука о додели уговора за Партију 1 (264kB)
Одлука о додели уговора за Партију 2 (266kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 (54kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 (53kB)
12.12.2018.
Јавна набавка радова – периодично одржавање некатегорисаног приступног пута до КМЦ Ниш
Redni broj: 1-02-4042-13/18
Конкурсна документација (537kB)
Прилог 1-решења Града Ниша (220kB)
Прилог 2-ПЗИ Главна свеска (13MB)
Прилог 3-ПЗИ Пројекат саобраћајнице (12MB)
Позив за подношење понуда (290kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (66kB)
Одлука о измени Конкурсне документације (217kB)
Појашњење Kонкурсне документације 2 (82kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 2 (221kB)
Појашњење Kонкурсне документације 3 (161kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 3 (320kB)
Појашњење Kонкурсне документације 4 (284kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 4 (346kB)
Одлука о додели уговора (303kB)
Обавештење о закљученом уговору (81kB)
30.11.2018.
Prethodna
1 2 3 4 5 ... ... 14 15 16 17 18
Sledeća
Da li ste sigurni da želite da odustanete od ovog predmeta?

DA NE
Ako kliknete DA predmet,
se nepovratno briše
Zatvori