Pretraga: Pronadji
Loading...
Ovaj simbol obeležava usluge Internet šaltera za koje je preporučena
registracija i pristup pametnom karticom
Pristup Kako pristupiti šalteru pametnom karticom?
Naziv: Redni broj:
Prethodna
1 2 3 4 5 ... ... 11 12 13 14 15
Sledeća
Naziv
info
Dokumentacija
info
Rok za dostavljanje ponuda
info
sort descending sort ascending
Јавна набавка добара – мерна опрема, пријемници и антенски системи, обликована по партијама
Redni broj: 1-02-4042-2/18
Позив за подношење понуда (192kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одлука о измени конкурсне документације 18052018-1 (151kB)
Измењена конкурсна документација 18052018-1 (355kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 18052018-1 (80kB)
Појашњење конкурсне документације 21052018-1 (95kB)
26.06.2018.
Јавна набавка услуга – посредовање при резервацији хотелског смештаја у земљи и иностранству и куповини авио карата, обликована по партијама
Redni broj: 1-02-4042-12/18
Конкурсна документација (2MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA (60kB)
08.06.2018.
Jавнa набавкa услуга – Мерење, анализа и објављивање параметара квалитета мрежа мобилних оператора (Benchmarking), уз унапређење постојећег портала
Redni broj: 1-02-4042-4/18
Конкурсна документација (2MB)
Позив за подношење понуда (65kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (32kB)
ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonudaPrijava za Portal (312kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (143kB)
30.05.2018.
Јавна набавка услуга – Ревизија регулаторних извештаја оператора са значајном тржишном снагом
Redni broj: 1-02-4042-8/18
Конкурсна документација (419kB)
Позив за подношење понуда (171kB)
28.05.2018.
Jавнa набавкa услуга осигурања, обликованa по партијама
Redni broj: 1-02-4047-14/18
Позив за подношење понуда (176kB)
Конкурсна документација (2MB)
28.05.2018.
Јавна набавка услуга – одржавање штампача, скенера, мултифункционалних уређаја и фотокопир апарата, ван гарације, на период од три године
Redni broj: 1-02-4047-11/18
Позив за подношење понуда (195kB)
Конкурсна документација (284kB)
24.05.2018.
Јавна набавка добара – електрична енергија
Redni broj: 1-02-4042-6/18
Конкурсна документација (543kB)
Позив за подношење понуда (111kB)
Појашњење конкурсне документације 14052018-1 (68kB)
Одлука о измени конкурсне документације 14052018-1 (77kB)
Измењена конкурсна документација 14052018-1 (563kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 14052018-1 (80kB)
Одлука о додели уговора (190kB)
23.05.2018.
Јавна набавка добара – рачунари (лаптоп)
Redni broj: 1-02-4042-7/18
Позив за подношење понуда (206kB)
Конкурсна документација (507kB)
Одлука о измени конкурсне документације (321kB)
Измењена Конкурсна документација (481kB)
Одлука о додели уговора (176kB)
14.05.2018.
Jавнa набавкa добара – електронска база међународне регулаторне праксе, анализа и упоредних података
Redni broj: 1-02-4047-10/18
Позив (127kB)
Конкурсна документација (159kB)
Одлука о додели уговора (163kB)
24.04.2018.
Јавна набавка услуга – Студија о прорачуну стопе WACC за 2017. годину за операторе са значајном тржишном снагом
Redni broj: 1-02-4042-3/18
Позив за подношење понуда (205kB)
Конкурсна документација (499kB)
Oдлука о додели уговора (81kB)
23.04.2018.
Jавнa набавкa услуга – индикатори за индекс дигиталног друштва (DESI) за 2017. годину
Redni broj: 1-02-4047-9/18
Позив за подношење понуда (203kB)
Конкурсна документација (256kB)
Обавештење о обустави (37kB)
19.04.2018.
Јавна набавка добара - материјал за кафе кухињу
Redni broj: 1-02-4047-2/18
Конкурсна документација (1MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA (56kB)
ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda (60kB)
Odluka o dodeli ugovora-kafe kuhinja (131kB)
Obaveštenje o zakljucenom ugovoru (46kB)
16.04.2018.
Јавна набавка добара - летње и зимске гуме за возила
Redni broj: 1-02-4047-1/18
Koхкурсна документација (135kB)
Позив за подношење понуда (112kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (69kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 1 (317kB)
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (93kB)
Одлука о додели уговора (263kB)
Oбавештење о закљученом уговору (81kB)
13.04.2018.
Јавна набавка добара – теренско возило са додатном опремом
Redni broj: 1-02-4047-6/18
Конкурсна документација (1MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA (57kB)
Odluka o dodeli ugovora (104kB)
Обавештење о закљученом уговору (49kB)
12.04.2018.
Jавнa набавкa услуга – осигурања, обликована по партијама
Redni broj: 1-02-4047-8/18
Конкурсна документација (1MB)
Позив за подношење понуда (238kB)
Одлука о додели уговора за Партије II, III и IV и обустави поступка за Партију I (323kB)
Обавештење о обустави поступка - Партија I (71kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију III (86kB)
04.04.2018.
Јавна набавка услуга - спољашње и унутрашње чишћење објекта КМЦ Београд
Redni broj: 1-02-4047-4/18
Конкурсна документација (426kB)
Позив за подношење понуда (211kB)
Одлука о додели уговора (230kB)
Обавештење о закљученом уговору (90kB)
02.04.2018.
Јавна набавка услуга – спољашње и унутрашње чишћење објекта КМЦ Ниш
Redni broj: 1-02-4047-5/18
Конкурсна документација (447kB)
Позив за подношење понуда (206kB)
Одлука о додели уговора (192kB)
Обавештење о закљученом уговору (81kB)
26.03.2018.
Јавна набавка услуга - ТАГ уређаји за наплату путарине, са допунама путарине
Redni broj: 1-02-4047-3/18
Конкурсна документација (265kB)
Позив за посношење понуда (117kB)
Одлука о додели уговора (232kB)
Обавештење о закљученом уговору (80kB)
20.03.2018.
Jавнa набавкa добара – електрична енергија
Redni broj: 1-02-4042-1/18
Позив за подношење понуда (202kB)
Конкурсна документација (901kB)
Појашњење конкурсне документације 02032018-1 (92kB)
Одлука о измени конкурсне документације 02032018-1 (233kB)
Измењена конкурсна документација 02032018-1 (902kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 02032018-1 (83kB)
Одлука о додели уговора (168kB)
Обавештење о закљученом уговору (78kB)
09.03.2018.
Јавна набавка услуга – израда прелома и припрема за штампу
Redni broj: 1-02-4042-24/17
Позив за подношење понуда (218kB)
Конкурсна документација (943kB)
Одлука о измени конкурсне документације 18012018-1 (120kB)
Појашњење конкурсне документације 18012018-1 (121kB)
Измењена конкурсна документација 18012018-1 (943kB)
Одлука о додели уговора (239kB)
Обавештење о закљученом уговору (83kB)
29.01.2018.
Prethodna
1 2 3 4 5 ... ... 11 12 13 14 15
Sledeća
Da li ste sigurni da želite da odustanete od ovog predmeta?

DA NE
Ako kliknete DA predmet,
se nepovratno briše
Zatvori