Pretraga: Pronadji
Loading...
Ovaj simbol obeležava usluge Internet šaltera za koje je preporučena
registracija i pristup pametnom karticom
Pristup Kako pristupiti šalteru pametnom karticom?
Naziv: Redni broj:
Prethodna
1 2 3 4 5 ... ... 18 19 20 21 22
Sledeća
Naziv
info
Dokumentacija
info
Rok za dostavljanje ponuda
info
sort descending sort ascending
Услуге и терминална опрема за потребе контроле телекомуникационих услуга и мрежа опретаора - ВИП сервиси
Redni broj: 1-02-4042-37/19
Позив за подношење понуда (145kB)
Конкурсна документација (141kB)
16.12.2019.
Антенски системи и помоћна опрема
Redni broj: 1-02-4042-23/19
Позив за подношење понуда (142kB)
Конкурсна документација (1MB)
Додатно појашњење конкурсне документације (49kB)
Одлука о измени конкурсне документације (651kB)
06.12.2019.
Одржавање мрежне опреме на три године
Redni broj: 1-02-4042-32/19
Конкурсна документација (155kB)
Позив за подношење понуде (110kB)
05.12.2019.
Продужење одржавања за уређаје и обезбеђење репроматеријала за потребе свакодневног штампања у просторијама агенције, на три године
Redni broj: 1-02-4042-34/19
Позив за подношење понуда (168kB)
Конкурсна документација (992kB)
05.12.2019.
Канцеларијски материјал, на две године
Redni broj: 1-02-4047-37/19
Позив за подношење понуда (148kB)
Конкурсна документација (1MB)
04.12.2019.
Редовно одржавање објекта КМЦ Београд
Redni broj: 1-02-4047-40/19
Позив за подношење понуда (141kB)
Конкурсна документација (1MB)
04.12.2019.
Обука за запослене из области информационе безбедности и технологије
Redni broj: 1-02-4047-34/19
Позив за подношење понуда (151kB)
Конкурсна документација (374kB)
Појашњење конкурсне документације 19112019-1 (58kB)
Појашњење конкурсне документације 20112019-1 (76kB)
26.11.2019.
Услуга израде пројектне документације и прибављања дозвола и сагласности за изградњу локација за мониторинг РФ спектра
Redni broj: 1-02-4042-22/19
Конкурсна документација (365kB)
Позив за подношење понуда (119kB)
25.11.2019.
Тест интегритета информационог система
Redni broj: 1-02-4047-30/19
Позив за подношење понуда (147kB)
Конкурсна документација (994kB)
Одлука о додели уговора (167kB)
12.11.2019.
Опрема за Централну базу пренетих бројева
Redni broj: 1-02-4042-25/19
Конкурсна документација (677kB)
Позив за подношење понуде (107kB)
Одлука о измени конкурсне документације (80kB)
Конкурсна документација (2MB)
Одлука о додели уговора (301kB)
07.11.2019.
Унапређење и проширење постојећег софтверског пакета АТДИ, кроз набавку нових лиценци
Redni broj: 1-02-4042-35/19
Позив за подношење понуда (155kB)
Конкурсна документација (973kB)
Одлука о додели уговора (197kB)
Обавештење о закљученом уговору (57kB)
06.11.2019.
Ревизија финансијских извештаја РАТЕЛ-а
Redni broj: 1-02-4045-2/19
Одлука о додели уговора (233kB)
Обавештење о закљученом уговору (57kB)
01.11.2019.
Одржавање и чишћење објеката даљински управљаних контролно мерних станица, на две године
Redni broj: 1-02-4047-27/19
Конкурсна документација (303kB)
Позив за подношење понуда (118kB)
Одлука о додели уговора (293kB)
31.10.2019.
Одржавање возила марке Лада, ван гарантног рока, на три године
Redni broj: 1-02-4042-33/19
Конкурсна документација (158kB)
Позив за подношење понуда (141kB)
31.10.2019.
Јавна набавка добара - софтвер, обликована по партијама
Redni broj: 1-02-4042-29/19
Позив за подношење понуда (146kB)
Конкурсна документација (989kB)
Додатно појашњење КД (82kB)
Одлука о додели уговора (327kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 (62kB)
31.10.2019.
Испитивање степена задовољења потреба корисника поштанских услуга
Redni broj: 1-02-4047-28/19
Koнкурсна документација (244kB)
Позив за подношење понуда (118kB)
Одлука о додели уговора (256kB)
29.10.2019.
Индикатори о употреби информационо-комуникциони технологија у Републици Србији
Redni broj: 1-02-4044-3/19
Обавештење о покретању преговарачког поступка (198kB)
Конкурсна документација (615kB)
Одлука о додели уговора (155kB)
Обавештење о закљученом уговору (80kB)
29.10.2019.
Редовно одржавање објекта КМЦ Београд
Redni broj: 1-02-4047-29/19
Позив за подношење понуда (133kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одлука о обустави поступка (243kB)
Обавештење о обустави поступка (71kB)
28.10.2019.
Набавка добара у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда, у складу са чланом 35. став 1. тачка 1) Закона - Контролно мерно возило
Redni broj: 1-02-4045-1/19
Одлука о додели уговора (314kB)
21.10.2019.
Додатно одржавање рачуноводственог софтвера за потребе миграције података у новим рачуноводственим системима
Redni broj: 1-02-4042-27/19
Позив за подношење понуда (145kB)
Конкурсна документација (973kB)
Одлука о додели уговора (173kB)
Обавештење о закљученом уговору (57kB)
17.10.2019.
Prethodna
1 2 3 4 5 ... ... 18 19 20 21 22
Sledeća
Da li ste sigurni da želite da odustanete od ovog predmeta?

DA NE
Ako kliknete DA predmet,
se nepovratno briše
Zatvori