Pretraga: Pronadji
Loading...
Ovaj simbol obeležava usluge Internet šaltera za koje je preporučena
registracija i pristup pametnom karticom
Pristup Kako pristupiti šalteru pametnom karticom?
Naziv: Redni broj:
Prethodna
1 2 3 4 5 ... ... 11 12 13 14 15
Sledeća
Naziv
info
Dokumentacija
info
Rok za dostavljanje ponuda
info
sort descending sort ascending
Јавна набавка услуга – Студија о прорачуну стопе WACC за 2017. годину за операторе са значајном тржишном снагом
Redni broj: 1-02-4042-3/18
Позив за подношење понуда (205kB)
Конкурсна документација (499kB)
23.04.2018.
Jавнa набавкa услуга – осигурања, обликована по партијама
Redni broj: 1-02-4047-8/18
Конкурсна документација (1MB)
Позив за подношење понуда (238kB)
04.04.2018.
Јавна набавка услуга - спољашње и унутрашње чишћење објекта КМЦ Београд
Redni broj: 1-02-4047-4/18
Конкурсна документација (426kB)
Позив за подношење понуда (211kB)
02.04.2018.
Јавна набавка услуга – спољашње и унутрашње чишћење објекта КМЦ Ниш
Redni broj: 1-02-4047-5/18
Конкурсна документација (447kB)
Позив за подношење понуда (206kB)
26.03.2018.
Јавна набавка услуга - ТАГ уређаји за наплату путарине, са допунама путарине
Redni broj: 1-02-4047-3/18
Конкурсна документација (265kB)
Позив за посношење понуда (117kB)
Одлука о додели уговора (232kB)
20.03.2018.
Jавнa набавкa добара – електрична енергија
Redni broj: 1-02-4042-1/18
Позив за подношење понуда (202kB)
Конкурсна документација (901kB)
Појашњење конкурсне документације 02032018-1 (92kB)
Одлука о измени конкурсне документације 02032018-1 (233kB)
Измењена конкурсна документација 02032018-1 (902kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 02032018-1 (83kB)
Одлука о додели уговора (168kB)
Обавештење о закљученом уговору (78kB)
09.03.2018.
Јавна набавка услуга – израда прелома и припрема за штампу
Redni broj: 1-02-4042-24/17
Позив за подношење понуда (218kB)
Конкурсна документација (943kB)
Одлука о измени конкурсне документације 18012018-1 (120kB)
Појашњење конкурсне документације 18012018-1 (121kB)
Измењена конкурсна документација 18012018-1 (943kB)
Одлука о додели уговора (239kB)
Обавештење о закљученом уговору (83kB)
29.01.2018.
Јавна набавка услуга – технички преглед грађевинских објеката, на три године
Redni broj: 1-02-4047-19/17
Konkursna dokumentacija (4MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA (1MB)
26.01.2018.
Јавна набавка услуга – стручно усавршавање запослених у области регулативе везане за телекомуникације и дигиталне услуге на нивоу ЕУ и земаља чланица
Redni broj: 1-02-4047-26/17
Позив за подношење понуде (209kB)
Конкурсна документација (961kB)
Одлука о додели уговора (140kB)
Обавештење о закљученом уговору (70kB)
22.01.2018.
Јавна набавка услуга – оглашавање и информисање јавности, обликована по партијама
Redni broj: 1-02-4047-30/17
Конкурсна документација (247kB)
Позив за подношење понуда (126kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (108kB)
Питања у вези са конкурсном документацијом (91kB)
Одлука о додели уговора - Партија 1 (365kB)
Одлука о додели уговира -Партија 2 (364kB)
Oбавештење о закљученом уговору - Партија 1 (79kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 (80kB)
17.01.2018.
Јавна набавка радова – изградња мреже станица за мониторисање РФ спектра и сензора за мерење нејонизујућег зрачења, на три године
Redni broj: 1-02-4042-25/17
Конкурсна документација (645kB)
Прилог Конкурсне докуметације-техничке спецификације (2MB)
Позив за подношење понуда (688kB)
Појашњење Конкурсне докуметације 1 (63kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 1 (185kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (91kB)
Одлука о додели уговора (654kB)
Обавештење о закљученом уговору (81kB)
16.01.2018.
Јавна набавка услуга – медијска архива са мониторингом медија
Redni broj: 1-02-4047-31/17
Koнкурсна документација (213kB)
Позив за подношење понуда (111kB)
Одлука о измени конкурсне документације са прилогом (3MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (7MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (8MB)
Одлука о измени конкурсне документације са прилогом 2 (2MB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (138kB)
Одлука о додели уговора (473kB)
Обавештење о закљученом уговору (82kB)
16.01.2018.
Јавна набавка услуга – Обуке – информационе технологије – Web developer
Redni broj: 1-02-4047-29/17
Konkursna dokumentacija (5MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA (74kB)
Одлука о додели уговора (2MB)
Обавештење о закљученом уговору (162kB)
28.12.2017.
Jавнa набавкa услуга – оглашавање и информисање јавности, обликованa по партијама
Redni broj: 1-02-4047-27/17
Позив за посношење понуда (125kB)
Конкурсна документација (247kB)
Одлука о обустави поступка јавне набавке (110kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (84kB)
25.12.2017.
Јавна набавка услуга - дизајн и израда мултимедијалних садржаја
Redni broj: 1-02-4047-25/17
Konkursna dokumentacija (19MB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (417kB)
Измена конкурсне документације 1 (2MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (6MB)
Одлука о додели уговора (4MB)
Обавештење о закљученом уговору (172kB)
20.12.2017.
Јавна набавка услуга – угоститељске услуге, обликована по партијама
Redni broj: 1-02-4047-28/17
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA (969kB)
Конкурсна документација (8MB)
Одлука о додели и обустави поступка (2MB)
Обавештење о закљученом уговору PARTIJU 1 (865kB)
Обавештење о закљученом уговору PARTIJU 3 (854kB)
19.12.2017.
Јавна набавка добара - стручни часописи и електронске правне базе приписа, мишљења и судске праксе - претплата за 2018. годину
Redni broj: 1-02-4044-1/17
Обавештење о покретању поступка (121kB)
Конкурсна документација (547kB)
Одлука о додели уговора (276kB)
Обавештење о закљученом уговору - ИПЦ (81kB)
Обавештење о закљученом уговору - Рачуноводство (81kB)
Обавештење о закљученом уговору - ЦЕКОС (82kB)
Обавештење о закљученом уговору - ParagrafCo (80kB)
Обавештење о закљученом уговору - Инг-Про (83kB)
Обавештење о закљученом уговору - Glosarijum (77kB)
14.12.2017.
Јавна набавка добара – израда и одржавање система за управљање наплатама и интеграцију са осталим сервисима, на три године
Redni broj: 1-02-4042-22/17
Конкурсна документација (12MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA (1MB)
Odluka o dodeli ugovora (2MB)
Обавештење о закљученом уговору (831kB)
08.12.2017.
Јавна набавка услуга – Обуке – информационе технологије, обликована по партијама
Redni broj: 1-02-4047-22/17
Конкурсна документација (9MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA (924kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (405kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понудаа (2MB)
27.11.2017.
Јавна набавка радова – изградња мреже станица за мониторисање РФ спектра и сензора за мерење нејонизујућег зрачења, на три године
Redni broj: 1-02-4042-23/17
Позив за достављање понуда (115kB)
Конкурсна документација (329kB)
Конкурсна документација-Прилог Техничке спецификације (2MB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (894kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 1 (828kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (104kB)
Одлука о обустави поступка јавне набавке (121kB)
Обавештење о обустави поступка (662kB)
20.11.2017.
Prethodna
1 2 3 4 5 ... ... 11 12 13 14 15
Sledeća
Da li ste sigurni da želite da odustanete od ovog predmeta?

DA NE
Ako kliknete DA predmet,
se nepovratno briše
Zatvori