Pretraga: Pronadji
Loading...
Ovaj simbol obeležava usluge Internet šaltera za koje je preporučena
registracija i pristup pametnom karticom
Pristup Kako pristupiti šalteru pametnom karticom?
Naziv: Redni broj:
Prethodna
1 2 3 4 5 ... ... 16 17 18 19 20
Sledeća
Naziv
info
Dokumentacija
info
Rok za dostavljanje ponuda
info
sort descending sort ascending
Јавна набавка добара – мерна опрема за станице за мониторинг РФ спектра са додатном опремом, опремом за приказ резултата мерења и инсталацијом
Redni broj: 1-02-4042-17/19
Конкурсна документација (321kB)
Позив за подношење понуда (143kB)
20.08.2019.
Јавна набавка добара – измештање постојеће трафо станице и постављање нове трафо станице веће снаге у КМЦ Ниш
Redni broj: 1-02-4047-40/18
Konkursna dokumentacija (3MB)
Позив за подношење понуда (102kB)
Одлука о измени конкурсне документације (319kB)
Одговор на додатно појашњење (66kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (84kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење пријава broj 2 (514kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (244kB)
Измене и допуне конкурсне документације 2 са прилозима (7MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда broj 3 (509kB)
Одлука о изменама и допунама конкурсне документације број 3 (3MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда original word - broj 4 (632kB)
19.07.2019.
Услуге осигурања - осигурање запослених
Redni broj: 1-02-4047-18/19
Позив за подношење понуда (194kB)
Конкурсна документација (138kB)
Одлука о додели уговора (168kB)
15.07.2019.
Чишћење службених просторија и објекатагенције - КМЦ Ниш
Redni broj: 1-02-4047-17/19
Конкурсна документација (154kB)
Позив за подношење понуда (557kB)
15.07.2019.
Јавна набавка добара – опрема за мерење параметара квалитета сервиса мобилне телефоније са мерним возилом
Redni broj: 1-02-4042-15/19
Конкурсна документација (729kB)
Позив за подношење понуде (105kB)
12.07.2019.
Јавна набавка услуга – мерење и анализа параметара квалитета мрежа мобилних оператора (Benchmarking), уз унапређење постојећег портала
Redni broj: 1-02-4042-14/19
Конкурсна документација (358kB)
Позив за подношење понуда (106kB)
Pojasnjenje Konkursne dokumentacije 1 (335kB)
04.07.2019.
Јавна набавка добара – материјал за кафе кухињу
Redni broj: 1-02-4047-12/19
Конкурсна документација (153kB)
Позив за подношење понуде (108kB)
Одлука о измени конкурсне документације (121kB)
27.06.2019.
Јавна набавка услуга – одржавање софтвера, обликована по партијама
Redni broj: 1-02-4042-10/19
Konkursna dokumentacija (23MB)
Позив за подношење понуда (621kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (529kB)
Измене и допуне конкурсне документације 1 (2MB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (38kB)
Odluka o dodeli ugovora (2MB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору Партија 3 портал_сл гласник (344kB)
24.06.2019.
Јавна набавка услуга – студија о прорачуну стопе WACC за 2018. годину за операторе са значајном тржишном снагом
Redni broj: 1-02-4042-16/19
Конкурсна документација (11MB)
Позив за подношење понуда (586kB)
Одлука о додели уговора (142kB)
Обавештење о закљученом уговору (502kB)
21.06.2019.
Jавнa набавкa услуга – систематски преглед запослених
Redni broj: 1-02-4047-7/19
Конкурсна документација (288kB)
Позив за подношење понуде (100kB)
Одлука о измени конкурсне документације (87kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (85kB)
Измена конкурсне документације (288kB)
Одлука о додели уговора (164kB)
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (58kB)
18.06.2019.
Јавна набавка услуга – индикатори за индекс дигиталног друштва (DESI) за 2018. годину
Redni broj: 1-02-4047-15/19
Конкурсна документација (160kB)
Позив за подношење понуда (136kB)
Одлука о додели уговора (139kB)
Обавештење о закљученом уговору (77kB)
11.06.2019.
Јавна набавка услуга – ревизија регулаторних извештаја оператора са значајном тржишном снагом за 2018. годину
Redni broj: 1-02-4042-7/19
Позив за подношење понуда (141kB)
Конкурсна документација (410kB)
Одлука о додели уговора (159kB)
Обавештење о закљученом уговору (83kB)
10.06.2019.
Jавнa набавкa услуга – угоститељске услуге – пружање услуге ресторана на територији Града Београда
Redni broj: 1-02-4047-10/19
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA (580kB)
Конкурсна документација (16MB)
07.06.2019.
Јавна набавка добара – систем за управљање и заштиту web сервиса са гаранцијом од 3 године
Redni broj: 1-02-4042-5/19
Конкурсна документација (584kB)
Позив за подношење понуде (109kB)
Појашњење 1 (149kB)
Појашњење 2 (110kB)
Одлука о додели уговора (116kB)
03.06.2019.
Јавна набавка услуга – одржавање рачуноводственог програма ван гарантног рока, на период од три године
Redni broj: 1-02-4047-11/19
Конкурсна документација (159kB)
Позив за подношење понуда (115kB)
Одлука о додели уговора (206kB)
Обавештење о закљученом уговору (83kB)
30.05.2019.
Јавна набавка добара – мерна опрема, пријемници и антенски системи, обликована по партијама
Redni broj: 1-02-4042-2/19
Конкурсна документација (338kB)
Позив за подношење понуда (721kB)
Појашњење конкурсне документације 17052019-1 (184kB)
Појашњење конкурсне документације 20052019-1 (83kB)
Појашњење конкурсне документације 20052019-2 (152kB)
Одлука о додели уговора (452kB)
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (68kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија I (74kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија III (90kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија II (89kB)
24.05.2019.
Јавна набавка услуга – осигурање запослених
Redni broj: 1-02-4047-14/19
Позив за подношење понуда (139kB)
Конкурсна документација (138kB)
Одлука о обустави поступка (147kB)
Обавештење о обустави поступка (72kB)
23.05.2019.
Јавна набавка услуга – одржавање новог теренског возила у гарантном року, на две године
Redni broj: 1-02-4047-13/19
Позив за подношење понуда (139kB)
Конкурсна документација (145kB)
Одлука о додели уговора (147kB)
Обавештење о закљученом уговору (80kB)
23.05.2019.
Јавна набавка услуга – индикатори за индекс дигиталног друштва (DESI) за 2018. годину
Redni broj: 1-02-4047-9/19
Конкурсна документација (160kB)
Позив за подношење понуда (139kB)
Одлука о обустави поступка јавне набавке (104kB)
Обавештење о обустави поступка (69kB)
20.05.2019.
Јавна набавка добара – рачунари и рачунарска опрема, обликована по партијама
Redni broj: 1-02-4042-11/19
Позив за подношење понуда (108kB)
Конкурсна документација (243kB)
Одлука о додели уговора - Партија 1 (179kB)
Одлука о додели уговора - Партија 2 (192kB)
Одлука о обустави поступка - Партија 3 (237kB)
Обавештење о обустави поступка (75kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 (61kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 (53kB)
17.05.2019.
Prethodna
1 2 3 4 5 ... ... 16 17 18 19 20
Sledeća
Da li ste sigurni da želite da odustanete od ovog predmeta?

DA NE
Ako kliknete DA predmet,
se nepovratno briše
Zatvori