Претрага: Пронађи
Loading...
Овај симбол обележава услуге Интернет шалтера за које је препоручена
регистрација и приступ паметном картицом
Приступ Како приступити шалтеру паметном картицом?
Назив: Редни број:
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 10 11 12 13 14
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
Јавна набавка услуга – израда прелома и припрема за штампу
Редни број: 1-02-4042-24/17
Позив за подношење понуда (218kB)
Конкурсна документација (943kB)
Одлука о измени конкурсне документације 18012018-1 (120kB)
Појашњење конкурсне документације 18012018-1 (121kB)
Измењена конкурсна документација 18012018-1 (943kB)
29.01.2018.
Јавна набавка услуга – стручно усавршавање запослених у области регулативе везане за телекомуникације и дигиталне услуге на нивоу ЕУ и земаља чланица
Редни број: 1-02-4047-26/17
Позив за подношење понуде (209kB)
Конкурсна документација (961kB)
22.01.2018.
Јавна набавка радова – изградња мреже станица за мониторисање РФ спектра и сензора за мерење нејонизујућег зрачења, на три године
Редни број: 1-02-4042-25/17
Конкурсна документација (645kB)
Прилог Конкурсне докуметације-техничке спецификације (2MB)
Позив за подношење понуда (688kB)
Појашњење Конкурсне докуметације 1 (63kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 1 (185kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (91kB)
Одлука о додели уговора (654kB)
16.01.2018.
Јавна набавка услуга – медијска архива са мониторингом медија
Редни број: 1-02-4047-31/17
Конкурсна документација (213kB)
Позив за подношење понуда (111kB)
Одлука о измени конкурсне документације са прилогом (3MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (7MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (8MB)
Одлука о измени конкурсне документације са прилогом 2 (2MB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (138kB)
16.01.2018.
Јавна набавка услуга – Обуке – информационе технологије – Web developer
Редни број: 1-02-4047-29/17
Конкурсна документација (5MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (74kB)
28.12.2017.
Jавнa набавкa услуга – оглашавање и информисање јавности, обликованa по партијама
Редни број: 1-02-4047-27/17
Позив за посношење понуда (125kB)
Конкурсна документација (247kB)
Одлука о обустави поступка јавне набавке (110kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (84kB)
25.12.2017.
Јавна набавка услуга - дизајн и израда мултимедијалних садржаја
Редни број: 1-02-4047-25/17
Конкурсна документација (19MB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (417kB)
Измена конкурсне документације 1 (2MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (6MB)
20.12.2017.
Јавна набавка услуга – угоститељске услуге, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4047-28/17
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (969kB)
Конкурсна документација (8MB)
Одлука о додели и обустави поступка (2MB)
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈУ 1 (865kB)
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈУ 3 (854kB)
19.12.2017.
Јавна набавка добара - стручни часописи и електронске правне базе приписа, мишљења и судске праксе - претплата за 2018. годину
Редни број: 1-02-4044-1/17
Обавештење о покретању поступка (121kB)
Конкурсна документација (547kB)
Одлука о додели уговора (276kB)
Обавештење о закљученом уговору - ИПЦ (81kB)
Обавештење о закљученом уговору - Рачуноводство (81kB)
Обавештење о закљученом уговору - ЦЕКОС (82kB)
Обавештење о закљученом уговору - ПараграфЦо (80kB)
Обавештење о закљученом уговору - Инг-Про (83kB)
Обавештење о закљученом уговору - Глосаријум (77kB)
14.12.2017.
Јавна набавка добара – израда и одржавање система за управљање наплатама и интеграцију са осталим сервисима, на три године
Редни број: 1-02-4042-22/17
Конкурсна документација (12MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (1MB)
Одлука о додели уговора (2MB)
08.12.2017.
Јавна набавка услуга – Обуке – информационе технологије, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4047-22/17
Конкурсна документација (9MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (924kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (405kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понудаа (2MB)
27.11.2017.
Јавна набавка радова – изградња мреже станица за мониторисање РФ спектра и сензора за мерење нејонизујућег зрачења, на три године
Редни број: 1-02-4042-23/17
Позив за достављање понуда (115kB)
Конкурсна документација (329kB)
Конкурсна документација-Прилог Техничке спецификације (2MB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (894kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 1 (828kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (104kB)
Одлука о обустави поступка јавне набавке (121kB)
Обавештење о обустави поступка (662kB)
20.11.2017.
Јавна набавка услуга – медијска архива са мониторингом медија
Редни број: 1-02-4047-21/17
Конкурсна документација (213kB)
Позив за подношење понуда (118kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (196kB)
Одлука о измени и допуни Конкурсне документације 1 (199kB)
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда (91kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (180kB)
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (62kB)
Одлука о обустави поступка ЈН (347kB)
Обавештње о обустави поступка ЈН (81kB)
13.11.2017.
Jавнa набавкa услуга - индикатори о употреби информационо-комуникационих технологија у Републици Србији - 2017
Редни број: 1-02-4044-3/17
Обавештење о покретању преговарачког поступка (256kB)
Конкурсна документација (465kB)
Одлука о додели уговора (174kB)
Обавештење о закљученом уговору (80kB)
03.11.2017.
Јавна набавка услуга – израда студије „Анализа утицаја постепене либерализације на тржиште поштанских услуга у Републици Србији“
Редни број: 1-02-4047-17/17
Позив за подношење понуда (113kB)
Конкурсна документација (148kB)
Одлука о додели уговора (271kB)
Обавештење о закљученом уговору (80kB)
27.10.2017.
Jавнa набавкa услуга – израда студија из области електронских комуникација, поштанских услуга и информационих технологија, обликованa по партијама
Редни број: 1-02-4047-24/17
Конкурсна документација (539kB)
Позив за подношење понуда (224kB)
Појашњење конкурсне документације 20102017-1 (112kB)
Одлука о додели уговора за Партију ИИ (199kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ИИ (70kB)
23.10.2017.
Jавне набавке добара – демографски растер – подаци за територију Републике Србије
Редни број: 1-02-4047-13/17
Позив за подношење понуда (112kB)
Конкурсна документација (168kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (68kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 1 (114kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (89kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (76kB)
Измењена конкурсна документација 12102017-1 (166kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 12102017-1 (69kB)
Одлука о измени конкурсне документације 12102017-1 (252kB)
Одлука о додели уговора (313kB)
Обавештење о закљученом уговору (81kB)
18.10.2017.
Jавнa набавкa услуга – Закуп оптичких влакана, на три године, обликованa по партијамa
Редни број: 1-02-4042-20/17
Конкурсна документација (947kB)
Позив за подношење понуда (218kB)
Појашњење конкурсне документације 22092017-2 (144kB)
Појашњење конкурсне документације 22092017-1 (119kB)
Појашњење конкурсне документације 25092017-1 (114kB)
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (60kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 10102017-1 (102kB)
Одлука о додели уговора (197kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија И (80kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИ (80kB)
16.10.2017.
Jавнa набавкa услуга – Израда и одржавање интернет презентације и система за пријаву инцидената, на три године
Редни број: 1-02-4047-16/17
Позив за подношење понуда (219kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одлука о измени конкурсне документације (75kB)
Измењена конкурсна документација (145kB)
Измењена конкурсна документација у складу са чл.63. ЗЈН (1MB)
Одлука о измени конкурсне документације (85kB)
Појашњење конкурсне документације (141kB)
Појашњење конкурсне документације (94kB)
Измењена конкурсна документација 04102017-1 (129kB)
Одлука о измени конкурсне документације 04102017-1 (77kB)
Појашњење конкурсне документације 04102017-1 (62kB)
Одлука о измени конкурсне документације (82kB)
Измењена конкурсна документација од 09.10.2017. (1MB)
Појашњење конкурсне документације (149kB)
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда (79kB)
Појашњење конкурсне документације (109kB)
Одлука о додели уговора (180kB)
Обавештење о закљученом уговору (93kB)
13.10.2017.
Јавна набавка услуга – обезбеђење преносних капацитета за повезивање локација на којима се налази мерна опрема за надгледање РФ спектра, на три године
Редни број: 1-02-4042-21/17
Конкурсна документација (946kB)
Позив за подношење понуда (217kB)
Појашњење конкурсне документације 13092017-1 (62kB)
Одлука о додели уговора (163kB)
Обавештење о закљученом уговору (77kB)
03.10.2017.
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 10 11 12 13 14
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори