Претрага: Пронађи
Loading...
Овај симбол обележава услуге Интернет шалтера за које је препоручена
регистрација и приступ паметном картицом
Приступ Како приступити шалтеру паметном картицом?
Назив: Редни број:
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 9 10 11 12 13
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
Јавна набавка услуга – обезбеђење преносних капацитета за повезивање локација на којима се налази мерна опрема за надгледање РФ спектра, на три године
Редни број: 1-02-4042-21/17
Конкурсна документација (946kB)
Позив за подношење понуда (217kB)
Појашњење конкурсне документације 13092017-1 (62kB)
03.10.2017.
Jавнa набавкa услуга – израда студија из области електронских комуникација, поштанских услуга и информационих технологија, обликованa по партијама
Редни број: 1-02-4047-12/17
Конкурсна документација (538kB)
Позив за подношење понуда (226kB)
Измењена конкурсна документација 21092017-1 (538kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 21092017-1 (80kB)
Одлука о измени конкурсне документације 21092017-1 (91kB)
02.10.2017.
Jавнa набавкa услуга – Ревизија финансијских извештаја РАТЕЛ
Редни број: 1-02-4044-2/17
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања Позива за подошење понуда (131kB)
Конкурсна документација (2MB)
Појашњење конкурсне документације (653kB)
Одлука о додели уговора (270kB)
19.09.2017.
Јавна набавка добара – рачунари
Редни број: 1-02-4047-20/17
Конкурсна документација (473kB)
Позив за подношење понуда (213kB)
18.09.2017.
Jавнa набавкa радова – изградња мреже станица за мониторисање РФ спектра, сензора за мерење нејонизујућег зрачења
Редни број: 1-02-4042-19/17
Конкурсна документација (289kB)
Конкурсна документација-Прилог (1MB)
Позив за подношење понуда (117kB)
Појашњење конкурсне документације 16082017-1 (91kB)
Појашњење Конкурсне документације 31082017-1 (60kB)
Појашњење Конкурсне документације 01092017-1 (67kB)
Одлука о додели уговора (507kB)
12.09.2017.
Jавнa набавкa добара – софтвер за прикупљање у базу и презентацију резултата рада мреже сензора нејонизујућег зрачења
Редни број: 1-02-4042-16/17
Позив за подношење понуда (121kB)
Конкурсна документација (273kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (59kB)
Појашњење конкурсне документације 24082017-1 (134kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 25082017-1 (76kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (73kB)
Појашњење Конкурсне документације 3 (76kB)
Измена Конкурсне документације 1 (162kB)
Појашњење Конкурсне документације 4 (108kB)
Појашњење Конкурсне документације 5 (117kB)
Појашњење Конкурсне документације 6 (69kB)
Одлука о додели уговора (706kB)
Одлука о измени Одлуке о додели уговора (144kB)
06.09.2017.
Јавна набавка услуга – Ревизија финансијских извештаја РАТЕЛ
Редни број: 1-02-4042-18/17
Позив (101kB)
Конкурсна документација (201kB)
01.09.2017.
Jавнa набавкa мале вредности добара – рачунари и рачунарска опрема, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4047-15/17
Позив за подношење понуда (223kB)
Конкурсна документација (626kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (80kB)
Измене и допуне Конкурсне документације 1 (104kB)
Измена Одлуке о измени Комкурсне документације 1 (101kB)
Измењена конкурсна документација 14082017-1 (626kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 14082017-1 (77kB)
Одлука о измени конкурсне документације 14082017-1 (129kB)
Одлука о додели уговора за Партије ИИ и ИИИ и обустави поступка за Партију И (268kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке, Партија И (72kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИ (84kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИИ (73kB)
21.08.2017.
Jавнa набавкa услуга – одржавање система ЦБПБ (мобилна и фиксна), за период од три године
Редни број: 1-02-4042-17/17
Конкурсна документација (789kB)
Позив за подношење понуда (210kB)
Одлука о додели уговора (161kB)
Обавештење о закљученом уговору (82kB)
17.08.2017.
Jавнa набавкa услуга – одржавање рачунара ван гаранције на три године и одржавање штапмача и скенера ван гаранције на годину дана, обликованa по партијама
Редни број: 1-02-4047-14/17
Конкурсна документација (638kB)
Позив за подношење понуда (226kB)
Одлука о измени Конкурсне документације (158kB)
Измењена Конкурсна документација 1 (225kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (68kB)
Одлука о додели уговора (323kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИ (110kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија И (92kB)
15.08.2017.
Jавнa набавкa услуга – обезбеђење преносних капацитета за повезивање локација на којима се налази мерна опрема за надгледање РФ спектра, на три године
Редни број: 1-02-4042-15/17
Позив за подношење понуда (223kB)
Конкурсна документација 30062017 (946kB)
Појашњење конкурсне документације 27072017-1 (125kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (73kB)
Одлука о обустави поступка (163kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (77kB)
14.08.2017.
Jавнa набавкa услуга штампарије (израда публикација, образаца и потрошног материјала офсет или дигиталном штампом), на период од једне године
Редни број: 1-02-4042-13/17
Позив за подношење понуда (115kB)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (128kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (75kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (741kB)
Измене и допуне Конкурсне документације 1 (541kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (91kB)
Појашњење Конкурсне документације 3 (102kB)
Одлука о додели уговора (348kB)
Обавештење о закљученом уговору (82kB)
29.06.2017.
Jавнa набавкa радова – изградња мреже станица за мониторисање РФ спектра, сензора за мерење нејонизујућег зрачења
Редни број: 1-02-4042-14/17
Позив за подношење понуда (117kB)
Конкурсна документација (375kB)
Конкурсна документација-ПРИЛОГ (3MB)
Појашњење конкурсне документације 1 (380kB)
Појашњење конкурсне документације 2 (144kB)
Појашњење Конкурсне документације 3 (158kB)
Појашњење Конкурсне документације 4 (77kB)
Измене и допуне Конкурсне документације 1 (180kB)
Појашњење Конкурсне документације 6 (75kB)
Појашњење Конкурсне документације 7 (2MB)
Појашњење Конкурсне документације 8 (101kB)
Појашњење Конкурсне документације 5 (314kB)
Измене и допуне Конкурсне документације 2 (778kB)
Појашњење Конкурсне документације 9 (73kB)
Појашњење Конкурсне документације 10 (224kB)
Измене и допуне Конкурсне документације 3 (3MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (91kB)
Појашњење Конкурсне документације 11 (279kB)
Одлука о додели уговора (493kB)
Обавештење о закљученом уговору (83kB)
27.06.2017.
Јавна набавка добара – мерна и лабораторијска опрема и антенски системи, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4042-9/17
Позив за подношење понуда (227kB)
Конкурсна документација (1MB)
Појашњење конкурсне документације 31052017-1 (123kB)
Појашњење конкурсне документације 12062017-2 (56kB)
Појашњење конкурсне документације 12062017-1 (72kB)
Одлука о додели уговора (431kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИИ (81kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИ (78kB)
15.06.2017.
Jавнa набавкa услуга – Услуга техничке контроле пројектне документације и стручног надзора, на три године
Редни број: 1-02-4042-10/17
Позив за подношење понуда (117kB)
Конкурсна документација (304kB)
Одлука о додели уговора (423kB)
Обавештење о закљученом уговору (79kB)
13.06.2017.
Jавнa набавкa услуга – сервисирање мерне опреме, на две године
Редни број: 1-02-4042-12/17
П О З И В (99kB)
Конкурсна документација (515kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #1 (99kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #2 (97kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #3 (96kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #4 (96kB)
Одлука о закључењу оквирног споразума (376kB)
Обавештење о закљученом оквирном споразуму (72kB)
13.06.2017.
Jавнa набавкa услуга – Одржавање Документ менаџмент система, на две године
Редни број: 1-02-4042-8/17
П О З И В (99kB)
Конкурсна документација (210kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #1 (97kB)
ОДЛУКА о додели уговора (151kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (640kB)
06.06.2017.
Јавна набавка услуга – Мерење, анализа и објављивање параметара квалитета мрежа мобилних оператора са израдом WEB портала (Benchmarking)
Редни број: 1-02-4042-6/17
Конкурсна документација (254kB)
ПОЗИВ за подношење понуда (99kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #1 (96kB)
Обавестење О Продузењу Рока За Подносење Понуда (699kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #2 (108kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #3 (96kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #4 (96kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #5 (97kB)
ОДЛУКА о додели уговора (414kB)
ОБАЕВШТЕЊЕ о закљученом уговору (73kB)
29.05.2017.
Jавнa набавкa услуга – Закуп оптичких влакана, на три године, обликованa по партијама
Редни број: 1-02-4042-7/17
Конкурсна документација (302kB)
Позив за подношење понуда (125kB)
Одлука о додели уговора (295kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија И (83kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИ (85kB)
22.05.2017.
Јавна набавка добара – Унапређење постојећег мерног возила опремом за мерење параметара квалитета сервиса мобилне телефоније
Редни број: 1-02-4042-5/17
Позив за подношење понуда (172kB)
Конкурсна документација (330kB)
Појашњење конкурсне документације 24042017-1 (60kB)
Појашњење конкурсне документације 08052017-1 (102kB)
Појашњење конкурсне документације 15052017-1 (68kB)
Одлука о измени конкурсне документације 15052017-1 (153kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 15052017-1 (75kB)
Измењена Конкурсна документација 15052017 (531kB)
Одлука о додели уговора (235kB)
Обавештење о закљученом уговору (87kB)
19.05.2017.
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 9 10 11 12 13
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори