Претрага: Пронађи
Loading...
Овај симбол обележава услуге Интернет шалтера за које је препоручена
регистрација и приступ паметном картицом
Приступ Како приступити шалтеру паметном картицом?
Назив: Редни број:
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 13 14 15 16 17
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
Jавнa набавкa добара – рачунари и рачунарска опрема, по партијама
Редни број: 1-02-4042-26/18
Конкурсна документација (640kB)
Позив за подношење понуде (109kB)
14.11.2018.
Јавна набавка добара – Мерна опрема за станице за мониторинг РФ спектра са усмереним антенама, резервном опремом и опремом за приказ резултата мерења, са инсталацијом
Редни број: 1-02-4042-23/18
Конкурсна документација (277kB)
Позив за подношење понуда (119kB)
Појашњење конкурсне документације 1 (45kB)
Појашњење конкурсне документације 2 (104kB)
31.10.2018.
Јавна набавка услуга – Ревизија регулаторног извештаја ЈПО по Правилнику о методологији формирања цена за УПУ
Редни број: 1-02-4042-25/18
Конкурсна документација (261kB)
Позив за подношење понуда (121kB)
31.10.2018.
Jавнa набавкa добара – мрежна опрема са гаранцијом од три године
Редни број: 1-02-4042-20/18
Конкурсна документација (641kB)
Позив за подношење понуда 26092018-1 (176kB)
26.10.2018.
Јавна набавка услуга – каско осигурање моторног возила
Редни број: 1-02-4047-26/18
Позив за подношење понуда (164kB)
Конкурсна документација (126kB)
25.10.2018.
Јавна набавка услуга – обезбеђење преносних капацитета за повезивање локација на којима се налази мерна опрема за надгледање РФ спектра, на три године
Редни број: 1-02-4042-21/18
Конкурсна документација (170kB)
Позив за подношење понуда (179kB)
Појашњење конкурсне документације 24092018-1 (109kB)
Одлука о измени конкурсне документације 25092018-1 (97kB)
Измењена конкурсна документација 25092018-1 (171kB)
Измењена конкурсна документација 03102018-1 (171kB)
Појашњење конкурсне документације 03102018-1 (82kB)
Одлука о измени конкурсне документације 03102018-1 (74kB)
Појашњење конкурсне документације 10102018-1 (88kB)
12.10.2018.
Јавна набавка услуга – Ревизија регулаторног извештаја ЈПО по Правилнику о методологији формирања цена за УПУ
Редни број: 1-02-4042-16/18
Конкурсна документација (259kB)
Позив за подношење понуда (114kB)
Одлука о обустави поступка јавне набавке (105kB)
Обавештење о обустави поступка ЈН (92kB)
18.09.2018.
Jавнa набавкa добара – сензори за мерење електромагнетског поља, са инсталацијом
Редни број: 1-02-4047-15/18
Конкурсна документација (234kB)
Позив за подношење понуда (192kB)
Појашњење конкурсне документације 13092018-1 (48kB)
Појашњење конкурсне документације 14092018-1 (75kB)
Одлука о измени конкурсне документације 14092018-1 (67kB)
Измењена Конкурсна документација 14092018-1 (234kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 14092018-1 (75kB)
Одлука о додели уговора (219kB)
18.09.2018.
Јавна набавка добара – Портал за свеобухватну претрагу трошкова услуга електронских комуникација – адаптација po.ratel.rs
Редни број: 1-02-4047-24/18
Конкурсна документација (171kB)
Позив за подношење понуда (174kB)
Одлука о додели уговора (278kB)
18.09.2018.
Јавна набавка добара - стручни часописи и електронске правне базе прописа, мишљења и судске праксе
Редни број: 1-02-4044-4/18
Обавештење о покретању поступка (106kB)
Конкурсна документација (444kB)
Измењена конкурсна документација 10092018-1 (444kB)
Одлука о измени конкурсне документације (76kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (76kB)
Одлука о додели уговора (199kB)
Обавештење о закљученом уговору - Рачуноводство (79kB)
Обавештење о закљученом уговору - Привредни саветник (83kB)
14.09.2018.
Јавна набавка радова – функционално унапређење инфраструктуре објеката КМЦ Ниш и КМЦ Београд, по партијама
Редни број: 1-02-4042-14/18
Конкурсна документација (478kB)
Прилогза Партију И (25MB)
Прилог за Партију ИИ (235kB)
Позив за подношење понуда (306kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (55kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 1 (763kB)
Одлука о измени Конкурсне докуементације 2 (226kB)
Одлука о додели уговора (864kB)
Обавештење о закљученом уговору-Партија 1 (56kB)
Обавештење о закљученом уговору-Партија 2 (57kB)
24.08.2018.
Јавна набавка услуга – одржавање антенских стубова и антенске инсталације у фиксним контролно-мерним станицама
Редни број: 1-02-4047-7/18
Конкурсна документација (178kB)
Позив за подношење понуда (172kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (23kB)
Одлука о измени конкурсне документације (112kB)
Измењена конкурсна документација (183kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (144kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 2 (83kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (68kB)
Измењена Конкурсна документација 2 (248kB)
Одлука о додели уговора (199kB)
Обавештење о закљученом уговору (84kB)
24.08.2018.
Jавнa набавкa добара – мерна опрема, пријемници и антенски системи, обликованa по партијама
Редни број: 1-02-4042-17/18
Позив за подношење понуда (195kB)
Конкурсна документација (313kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (90kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 1 (839kB)
Одлука о додели уговора (206kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИВ (82kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија И (77kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИИ (76kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИ (79kB)
20.08.2018.
Јавна набавка услуга – унапређење RATEL NETTEST апликације
Редни број: 1-02-4047-18/18
Конкурсна документација (300kB)
Позив за подношење понуда (170kB)
Одлука о додели уговора (154kB)
Обавештење о закљученом уговору (80kB)
17.08.2018.
Jавнa набавкa услуге штампарије (израда публикација, образаца и потрошног материјала офсет или дигиталном штампом)
Редни број: 1-02-4047-19/18
Конкурсна документација (289kB)
Позив за подношење понуда (108kB)
Одлука о додели уговора (243kB)
Обавештење о закљученом уговору (80kB)
13.08.2018.
Јавна набавка услуга – физичко-техничко обезбеђење новоизграђених станица за мониторинг РФ спектра, на две године
Редни број: 1-02-4042-10/18
Позив за подношење понуде (119kB)
Конкурсна документација (978kB)
Појашњење конкурсне документације 20072018-1 (161kB)
Појашњење конкурсне документације 30072018-1 (136kB)
Измењена конкурсна документација (190kB)
Одлука о измени конкурсне документације (213kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (78kB)
Појашњење конкурсне документације (188kB)
Појашњење конкурсне документације (189kB)
Одлука о додели уговора (191kB)
Обавештење о закљученом уговору (94kB)
09.08.2018.
Јавна набавка добара – Софтвер за просторно планирања са корисничком обуком
Редни број: 1-02-4044-2/18
Конкурсна документација (2MB)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (150kB)
Одлука о додели уговора (387kB)
Обавештење о закљученом уговору (44kB)
08.08.2018.
Јавна набавка услуга – посредовање при резервацији хотелског смештаја у земљи
Редни број: 1-02-4042-18/18
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (57kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одлука о додели уговора (142kB)
06.08.2018.
Jавнa набавкa добара – рачунари и рачунарска опрема, по партијама
Редни број: 1-02-4042-15/18
Конкурсна документација (390kB)
Позив за подношење понуде (193kB)
Појашњење конкурсне документације (2MB)
Појашњење конкурсне документације 2 (46kB)
Појашњење конкурсне документације 3 (50kB)
Одлука о додели уговора - Партија 1 (232kB)
Одлука о додели уговора - Партија 2 (257kB)
Одлука о додели уговора - Партија 4 (203kB)
Одлука о додели уговора - Партија 3 (201kB)
Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права понуђача (60kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију ИИИ (78kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију ИВ (81kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 (58kB)
03.08.2018.
Jавнa набавкa услугa - обука за запослене у области информационе безбедности и технологије, обликованa по партијама
Редни број: 1-02-4047-20/18
Конкурсна документација (2MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (65kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (118kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (53kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (74kB)
Измена и допуна конкурсне документације 2 (1MB)
Измењена Конкурсна документација (257kB)
Појашњење Конкурсне документације 3 (69kB)
Одлука о додели уговора (384kB)
03.08.2018.
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 13 14 15 16 17
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори