Претрага: Пронађи
Loading...
Овај симбол обележава услуге Интернет шалтера за које је препоручена
регистрација и приступ паметном картицом
Приступ Како приступити шалтеру паметном картицом?
Назив: Редни број:
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 11 12 13 14 15
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
Jавнa набавкa услуга – Мерење, анализа и објављивање параметара квалитета мрежа мобилних оператора (Benchmarking), уз унапређење постојећег портала
Редни број: 1-02-4042-4/18
Конкурсна документација (2MB)
Позив за подношење понуда (65kB)
21.05.2018.
Јавна набавка добара – електрична енергија
Редни број: 1-02-4042-6/18
Конкурсна документација (543kB)
Позив за подношење понуда (111kB)
21.05.2018.
Јавна набавка добара – рачунари (лаптоп)
Редни број: 1-02-4042-7/18
Позив за подношење понуда (206kB)
Конкурсна документација (507kB)
14.05.2018.
Jавнa набавкa добара – електронска база међународне регулаторне праксе, анализа и упоредних података
Редни број: 1-02-4047-10/18
Позив (127kB)
Конкурсна документација (159kB)
24.04.2018.
Јавна набавка услуга – Студија о прорачуну стопе WACC за 2017. годину за операторе са значајном тржишном снагом
Редни број: 1-02-4042-3/18
Позив за подношење понуда (205kB)
Конкурсна документација (499kB)
23.04.2018.
Jавнa набавкa услуга – индикатори за индекс дигиталног друштва (DESI) за 2017. годину
Редни број: 1-02-4047-9/18
Позив за подношење понуда (203kB)
Конкурсна документација (256kB)
19.04.2018.
Јавна набавка добара - материјал за кафе кухињу
Редни број: 1-02-4047-2/18
Конкурсна документација (1MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (56kB)
ОбавестењеОПродузењуРокаЗаПодносењеПонуда (60kB)
Одлука о додели уговора-кафе кухиња (131kB)
16.04.2018.
Јавна набавка добара - летње и зимске гуме за возила
Редни број: 1-02-4047-1/18
Кохкурсна документација (135kB)
Позив за подношење понуда (112kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (69kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 1 (317kB)
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (93kB)
Одлука о додели уговора (263kB)
13.04.2018.
Јавна набавка добара – теренско возило са додатном опремом
Редни број: 1-02-4047-6/18
Конкурсна документација (1MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (57kB)
Одлука о додели уговора (104kB)
12.04.2018.
Jавнa набавкa услуга – осигурања, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4047-8/18
Конкурсна документација (1MB)
Позив за подношење понуда (238kB)
Одлука о додели уговора за Партије ИИ, ИИИ и ИВ и обустави поступка за Партију И (323kB)
Обавештење о обустави поступка - Партија И (71kB)
04.04.2018.
Јавна набавка услуга - спољашње и унутрашње чишћење објекта КМЦ Београд
Редни број: 1-02-4047-4/18
Конкурсна документација (426kB)
Позив за подношење понуда (211kB)
Одлука о додели уговора (230kB)
Обавештење о закљученом уговору (90kB)
02.04.2018.
Јавна набавка услуга – спољашње и унутрашње чишћење објекта КМЦ Ниш
Редни број: 1-02-4047-5/18
Конкурсна документација (447kB)
Позив за подношење понуда (206kB)
Одлука о додели уговора (192kB)
Обавештење о закљученом уговору (81kB)
26.03.2018.
Јавна набавка услуга - ТАГ уређаји за наплату путарине, са допунама путарине
Редни број: 1-02-4047-3/18
Конкурсна документација (265kB)
Позив за посношење понуда (117kB)
Одлука о додели уговора (232kB)
Обавештење о закљученом уговору (80kB)
20.03.2018.
Jавнa набавкa добара – електрична енергија
Редни број: 1-02-4042-1/18
Позив за подношење понуда (202kB)
Конкурсна документација (901kB)
Појашњење конкурсне документације 02032018-1 (92kB)
Одлука о измени конкурсне документације 02032018-1 (233kB)
Измењена конкурсна документација 02032018-1 (902kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 02032018-1 (83kB)
Одлука о додели уговора (168kB)
Обавештење о закљученом уговору (78kB)
09.03.2018.
Јавна набавка услуга – израда прелома и припрема за штампу
Редни број: 1-02-4042-24/17
Позив за подношење понуда (218kB)
Конкурсна документација (943kB)
Одлука о измени конкурсне документације 18012018-1 (120kB)
Појашњење конкурсне документације 18012018-1 (121kB)
Измењена конкурсна документација 18012018-1 (943kB)
Одлука о додели уговора (239kB)
Обавештење о закљученом уговору (83kB)
29.01.2018.
Јавна набавка услуга – технички преглед грађевинских објеката, на три године
Редни број: 1-02-4047-19/17
Конкурсна документација (4MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (1MB)
26.01.2018.
Јавна набавка услуга – стручно усавршавање запослених у области регулативе везане за телекомуникације и дигиталне услуге на нивоу ЕУ и земаља чланица
Редни број: 1-02-4047-26/17
Позив за подношење понуде (209kB)
Конкурсна документација (961kB)
Одлука о додели уговора (140kB)
Обавештење о закљученом уговору (70kB)
22.01.2018.
Јавна набавка услуга – оглашавање и информисање јавности, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4047-30/17
Конкурсна документација (247kB)
Позив за подношење понуда (126kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (108kB)
Питања у вези са конкурсном документацијом (91kB)
Одлука о додели уговора - Партија 1 (365kB)
Одлука о додели уговира -Партија 2 (364kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 (79kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 (80kB)
17.01.2018.
Јавна набавка радова – изградња мреже станица за мониторисање РФ спектра и сензора за мерење нејонизујућег зрачења, на три године
Редни број: 1-02-4042-25/17
Конкурсна документација (645kB)
Прилог Конкурсне докуметације-техничке спецификације (2MB)
Позив за подношење понуда (688kB)
Појашњење Конкурсне докуметације 1 (63kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 1 (185kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (91kB)
Одлука о додели уговора (654kB)
Обавештење о закљученом уговору (81kB)
16.01.2018.
Јавна набавка услуга – медијска архива са мониторингом медија
Редни број: 1-02-4047-31/17
Конкурсна документација (213kB)
Позив за подношење понуда (111kB)
Одлука о измени конкурсне документације са прилогом (3MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (7MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (8MB)
Одлука о измени конкурсне документације са прилогом 2 (2MB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (138kB)
Одлука о додели уговора (473kB)
Обавештење о закљученом уговору (82kB)
16.01.2018.
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 11 12 13 14 15
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори