Претрага: Пронађи
Loading...
Овај симбол обележава услуге Интернет шалтера за које је препоручена
регистрација и приступ паметном картицом
Приступ Како приступити шалтеру паметном картицом?
Назив: Редни број:
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 9 10 11 12 13
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
Jавнa набавкa услуга – одржавање система ЦБПБ (мобилна и фиксна), за период од три године
Редни број: 1-02-4042-17/17
Конкурсна документација (789kB)
Позив за подношење понуда (210kB)
17.08.2017.
Jавнa набавкa услуга – одржавање рачунара ван гаранције на три године и одржавање штапмача и скенера ван гаранције на годину дана, обликованa по партијама
Редни број: 1-02-4047-14/17
Конкурсна документација (638kB)
Позив за подношење понуда (226kB)
Одлука о измени Конкурсне документације (158kB)
Измењена Конкурсна документација 1 (225kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (68kB)
15.08.2017.
Jавнa набавкa услуга – обезбеђење преносних капацитета за повезивање локација на којима се налази мерна опрема за надгледање РФ спектра, на три године
Редни број: 1-02-4042-15/17
Позив за подношење понуда (223kB)
Конкурсна документација 30062017 (946kB)
14.08.2017.
Jавнa набавкa услуга штампарије (израда публикација, образаца и потрошног материјала офсет или дигиталном штампом), на период од једне године
Редни број: 1-02-4042-13/17
Позив за подношење понуда (115kB)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (128kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (75kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (741kB)
Измене и допуне Конкурсне документације 1 (541kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (91kB)
Појашњење Конкурсне документације 3 (102kB)
Одлука о додели уговора (348kB)
29.06.2017.
Jавнa набавкa радова – изградња мреже станица за мониторисање РФ спектра, сензора за мерење нејонизујућег зрачења
Редни број: 1-02-4042-14/17
Позив за подношење понуда (117kB)
Конкурсна документација (375kB)
Конкурсна документација-ПРИЛОГ (3MB)
Појашњење конкурсне документације 1 (380kB)
Појашњење конкурсне документације 2 (144kB)
Појашњење Конкурсне документације 3 (158kB)
Појашњење Конкурсне документације 4 (77kB)
Измене и допуне Конкурсне документације 1 (180kB)
Појашњење Конкурсне документације 6 (75kB)
Појашњење Конкурсне документације 7 (2MB)
Појашњење Конкурсне документације 8 (101kB)
Појашњење Конкурсне документације 5 (314kB)
Измене и допуне Конкурсне документације 2 (778kB)
Појашњење Конкурсне документације 9 (73kB)
Појашњење Конкурсне документације 10 (224kB)
Измене и допуне Конкурсне документације 3 (3MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (91kB)
Појашњење Конкурсне документације 11 (279kB)
Одлука о додели уговора (493kB)
Обавештење о закљученом уговору (83kB)
27.06.2017.
Јавна набавка добара – мерна и лабораторијска опрема и антенски системи, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4042-9/17
Позив за подношење понуда (227kB)
Конкурсна документација (1MB)
Појашњење конкурсне документације 31052017-1 (123kB)
Појашњење конкурсне документације 12062017-2 (56kB)
Појашњење конкурсне документације 12062017-1 (72kB)
Одлука о додели уговора (431kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИИ (81kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИ (78kB)
15.06.2017.
Jавнa набавкa услуга – Услуга техничке контроле пројектне документације и стручног надзора, на три године
Редни број: 1-02-4042-10/17
Позив за подношење понуда (117kB)
Конкурсна документација (304kB)
Одлука о додели уговора (423kB)
Обавештење о закљученом уговору (79kB)
13.06.2017.
Jавнa набавкa услуга – сервисирање мерне опреме, на две године
Редни број: 1-02-4042-12/17
П О З И В (99kB)
Конкурсна документација (515kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #1 (99kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #2 (97kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #3 (96kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #4 (96kB)
Одлука о закључењу оквирног споразума (376kB)
13.06.2017.
Jавнa набавкa услуга – Одржавање Документ менаџмент система, на две године
Редни број: 1-02-4042-8/17
П О З И В (99kB)
Конкурсна документација (210kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #1 (97kB)
ОДЛУКА о додели уговора (151kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (640kB)
06.06.2017.
Јавна набавка услуга – Мерење, анализа и објављивање параметара квалитета мрежа мобилних оператора са израдом WEB портала (Benchmarking)
Редни број: 1-02-4042-6/17
Конкурсна документација (254kB)
ПОЗИВ за подношење понуда (99kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #1 (96kB)
Обавестење О Продузењу Рока За Подносење Понуда (699kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #2 (108kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #3 (96kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #4 (96kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #5 (97kB)
ОДЛУКА о додели уговора (414kB)
ОБАЕВШТЕЊЕ о закљученом уговору (73kB)
29.05.2017.
Jавнa набавкa услуга – Закуп оптичких влакана, на три године, обликованa по партијама
Редни број: 1-02-4042-7/17
Конкурсна документација (302kB)
Позив за подношење понуда (125kB)
Одлука о додели уговора (295kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија И (83kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИ (85kB)
22.05.2017.
Јавна набавка добара – Унапређење постојећег мерног возила опремом за мерење параметара квалитета сервиса мобилне телефоније
Редни број: 1-02-4042-5/17
Позив за подношење понуда (172kB)
Конкурсна документација (330kB)
Појашњење конкурсне документације 24042017-1 (60kB)
Појашњење конкурсне документације 08052017-1 (102kB)
Појашњење конкурсне документације 15052017-1 (68kB)
Одлука о измени конкурсне документације 15052017-1 (153kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 15052017-1 (75kB)
Измењена Конкурсна документација 15052017 (531kB)
Одлука о додели уговора (235kB)
Обавештење о закљученом уговору (87kB)
19.05.2017.
Jавнa набавкa услуга – посредовање при резервацији хотелског смештаја у земљи и иностранству и куповини авио карата, обликованa по партијама
Редни број: 1-02-4042-11/17
Конкурсна документација (2MB)
Позив за подношење понуда (98kB)
Појашњење конкурсне документације 1 (783kB)
Одлука о додели уговора (7MB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору Партија 1 (1MB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору Партија 2 (586kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору Партија 3 (1MB)
11.05.2017.
Jавнa набавкa добара – Канцеларијски материјал и тонери, обликованa по партијама
Редни број: 1-02-4047-11/17
Позив за подношење понуда (4MB)
Измена и допуна конкурсне документације (4MB)
Одлука о измени и допуни конкурсне документације (14MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (5MB)
Одлука о додели уговора (6MB)
Конкурсна документација (130MB)
Обавештење о закљученом уговору (846kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија 2 (776kB)
28.04.2017.
Jавнa набавкa добара – материјал за кафе кухињу
Редни број: 1-02-4047-9/17
Конкурсна документација (2MB)
Позив за подношење понуда (985kB)
Одлука о додели уговора (261kB)
28.04.2017.
Jавнa набавкa услуга – систематски преглед запослених
Редни број: 1-02-4047-8/17
Позив за подношење понуда (98kB)
Конкурсна документација (316kB)
Питања и одговори (1MB)
Обаавештење о продужењу рока за подношење понуде (2MB)
Одлука о додели уговора (328kB)
Обавештење о закљученом уговору (82kB)
27.04.2017.
Јавна набавка радова - адаптација и санација објекта КМЦ Ниш и КМЦ Београд, са спољњим уређењем локације и изградњом телекомуникационог стуба са припадајућом опремом
Редни број: 1-02-4042-4/17
Позив за подношење понуда (154kB)
Конкурсна документација (323kB)
Конкурсна документација-прилози (24MB)
Измене и допуне конкурсне документације (142kB)
Питање и одговор 1 (69kB)
Измене и допуне конкурсне документације 2 (744kB)
Питање и одговор 2 (102kB)
Одлука о додели уговора (641kB)
Обавештење о закљученом уговору (91kB)
26.04.2017.
Jавнa набавкa yслугa – Ревизија регулаторних извештаја оператора са значајном тржишном снагом
Редни број: 1-02-4042-2/17
Позив за подношење понуда (123kB)
Конкурсна документација (266kB)
Одлука о додели уговора (158kB)
Обавештење о закљученом уговору (82kB)
19.04.2017.
Јавна набавка услуга - одржавање у гарантном року теренског возила марке NISSAN, на три године
Редни број: 1-02-4047-4/17
Позив за подношење понуда (123kB)
Конкурсна документација (258kB)
Одлука о додели уговора (103kB)
Обавештење о закљученом уговору (54kB)
10.04.2017.
Jавнa набавкa услуга – осигурањe, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4047-7/17
Позив за подношење понуда (169kB)
Конкурсна документација (2MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 27032017-1 (87kB)
Одлука о измени конкурсне документације 27032017-1 (741kB)
Измењена Конкурсна документација 27032017-1 (2MB)
Одлука о измени конкурсне документације 29032017-1 (434kB)
Измењена Конкурсна документација 29032017-1 (2MB)
Појашњење конкурсне документације 31032017-1 (56kB)
Појашњење конкурсне документације 03042017-1 (119kB)
Одлука о измени конкурсне документације 03042017-1 (115kB)
Измењена Конкурсна документација 03042017-1 (2MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 03042017-1 (97kB)
Одлука о додели уговора (246kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију ИВ (77kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију В (108kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију ИИИ (82kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију ИИ (100kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију И (103kB)
06.04.2017.
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 9 10 11 12 13
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори