Претрага: Пронађи
Loading...
Овај симбол обележава услуге Интернет шалтера за које је препоручена
регистрација и приступ паметном картицом
Приступ Како приступити шалтеру паметном картицом?
Назив: Редни број:
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 8 9 10 11 12
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
Јавна набавка добара - теренско возило са додатном опремом
Редни број: 1-02-4047-3/17
Конкурсна документација (381kB)
Позив за подношење понуда (90kB)
28.02.2017.
Јавна набавка услуга - чишћење службених просторија у КМЦ Београд и Ниш
Редни број: 1-02-4047-2/17
Позив за подношење понуда (157kB)
Конкурсна документација (254kB)
Појашњење конкурсне документације 01022017-1 (110kB)
Одлука о додели уговора (118kB)
Обавештење о закљученом уговору (95kB)
07.02.2017.
Јавна набавка добара - електрична енергија
Редни број: 1-02-4047-1/17
Позив за подношење понуда (129kB)
Конкурсна документација (241kB)
Одлука о додели уговора (107kB)
06.02.2017.
Јавна набавка услуга – израда интернет презентације Агенције са одржавањем на 3 три године
Редни број: 1-02-4042-24/16
Позив за подношење понуда (131kB)
Конкурсна документација (214kB)
Одговор на захтев за додатним појашњењем (62kB)
Измене и допуне конкурсне документације (137kB)
Одговор на захтев бр.2 за додатним појашњењем (73kB)
31.01.2017.
Јавна набавка добара – рачунарска опрема – штампачи
Редни број: 1-02-4042-28/16
Позив за подношење понуда (229kB)
Конкурсна документација (255kB)
Појашњење конкурсне документације 23012017-1 (73kB)
Одлука о измени конкурсне документације 2312017-1 (56kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2312017-1 (59kB)
Измењена конкурсна документација 2312017-1 (253kB)
Одлука о додели уговора (112kB)
30.01.2017.
Jавнa набавке добара – расветна опрема, акумулаторске батерије и уређаји за непрекидно напајање, обликованa по партијама
Редни број: 1-02-4047-7/16
Позив за подношење понуда (117kB)
Конкурсна документација (351kB)
Одговор на захтев за додатним појашњењем (70kB)
Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације бр.2 (96kB)
Одлука о додели уговора (375kB)
26.01.2017.
Јавна набавка услуга – поправке и одржавања инсталација у зградама, обликоване по партијама
Редни број: 1-02-4047-22/16
Позив за подношење понуда (166kB)
Конкурсна документација (649kB)
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације (111kB)
Измењени делови конкурсне документације (521kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (625kB)
Одлука о додели уговора (286kB)
25.01.2017.
Јавна набавка радова – Санација и поправка објекта КМЦ Ниш
Редни број: 1-02-4047-33/16
Позив за подношење понуда (134kB)
Конкурсна документација (382kB)
Конкурсна документација-Прилог П3.2 Спецификација са количинама (197kB)
Конкурсна документација-Прилог П3.3 Цртежи-графичка документација (2MB)
Одговор на захтев за додатним појашњењем (92kB)
Одлука о додели уговора (243kB)
Обавештење о закљученом уговору (80kB)
18.01.2017.
Јавна набавка радова – реконструкција водоводне мреже и противпожарне мреже у КМЦ у Добановцима
Редни број: 1-02-4042-17/16
Конкурсна документација (561kB)
Позив за подношење понуда (935kB)
Појашњење конкурсне документације 1 (454kB)
Појашњење конкурсне документације 2 (817kB)
1 ОбавестењеОПродузењуРокаЗаПодносењеПонуда (782kB)
2 ОбавестењеОПродузењуРокаЗаПодносењеПонуда (1MB)
Појашњење конкурсне документације 3 (899kB)
Измене и допуне Конкурсне документације са прилогом (620kB)
3 ОбавестењеОПродузењуРокаЗаПодносењеПонуда (1MB)
Одлука о додели уговора (573kB)
16.01.2017.
Јавна набавка добара – стручна литература за редовне потребе запослених, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4047-32/16
Позив за подношење понуда (209kB)
Конкурсна документација (234kB)
Одлука о додели уговора за Партије ИИ и ИИИ и обустави поступка за Партију И (113kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија И (68kB)
Обавештење о закљученом уговору ИИ (60kB)
Обавештење о закљученом уговору ИИИ (61kB)
10.01.2017.
Jавнa набавкa добара – мерни каблови, адаптери, конектори и прибор
Редни број: 1-02-4047-31/16
Конкурсна документација (337kB)
Позив за подношење понуда (149kB)
Одлука о додели уговора (130kB)
Обавештење о закљученом уговору (90kB)
29.12.2016.
Jавнa набавкa услуга – оглашавање
Редни број: 1-02-4042-27/16
П О З И В (102kB)
Конкурсна документација (335kB)
ОДЛУКА о додели Уговора (99kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (97kB)
26.12.2016.
Јавна набавка добара - гориво, за период од три године
Редни број: 1-02-4042-19/16
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЈН (476kB)
Позив за подношење понуда (936kB)
Појашњење конкурсне документације 1 (1MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (1MB)
Измене и допуне конкурсне документације (9MB)
Одлука о додели уговора (2MB)
26.12.2016.
ЈН радова-санација и поправка објекта и система пумпне станице за снабдевање водом и реконструкција тоалета и канализационе мреже у КМЦ Ниш
Редни број: 1-02-4047-12/16
Позив за подношење понуда (107kB)
Конкурсна документација (258kB)
1-02-4047-12/16-7 (213kB)
1-02-4047-12/16-7 (2MB)
1-02-4047-12/16-7 (275kB)
1-02-4047-12/16-7 (673kB)
Одлука о обустави поступка (89kB)
22.12.2016.
Јавна набавка добара - стручна литература за редовне потребе запослених
Редни број: 1-02-4047-30/16
Позив за подношење понуда (146kB)
Конкурсна документација (539kB)
Одлука о додели уговора (116kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија ИИ (86kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија ИИИ (85kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија ИВ (81kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија И (76kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија В (55kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ВИ (53kB)
22.12.2016.
Јавна набавка услуга – Повећање капацитета интернет линка, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4042-25/16
Позив за подношење понуда (145kB)
Конкурсна документација (268kB)
Појашњење конкурсне документације 28112016-1 (77kB)
Појашњење конкурсне документације 15122016-1 (226kB)
Појашњење конкурсне документације 15122016-2 (61kB)
Одлука о измени конкурсне документације 15122016-1 (124kB)
Измењена конкурсна документација 15122016-1 (195kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 15122016-1 (70kB)
Одлука о додели уговора за Партије И и ИИ (120kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију ИИ (59kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију И (68kB)
20.12.2016.
Јавна набавка добара - стручна литература, претплата за 2017. годину
Редни број: 1-02-4044-4/16
Обавештење о покретању поступка (100kB)
Конкурсна документација (419kB)
Одлука о додели уговора (118kB)
Обавештење о закљученом уговору - ЦЕКОС (63kB)
Обавештење о закљученом уговору - ИПЦ (62kB)
16.12.2016.
Јавна набавка добара – рачунарска опрема, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4042-20/16
Позив за подношење понуда (154kB)
Конкурсна документација (380kB)
Појашњење конкурсне документације 30112016-1 (61kB)
Одлука о измени конкурсне документације 30112016-1 (67kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 30112016-1 (73kB)
Измењена конкурсна документација 30112016-1 (638kB)
Појашњење конкурсне документације 08122016-1 (65kB)
Одлука о измени конкурсне документације 08122016-1 (60kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 08122016-1 (68kB)
Измењена конкурсна документација 08122016-1 (638kB)
Одлука о додели уговора за Партије И,ИИ и ИИИ и о обустави поступка за Партију ИВ (451kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија ИВ (58kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију И (64kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију ИИ (73kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију ИИИ (69kB)
13.12.2016.
Јавна набавка услуга - угоститељске услуге, обликована у две партије
Редни број: 1-02-4047-29/16
Конкурсна документација (13MB)
Позив за подношење понуда (312kB)
Појасњење конкурсне документације (888kB)
Одлука о додели уговора (1MB)
Обавештење о закљученом уговору Партија 2 (979kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија 1 (972kB)
05.12.2016.
Јавна набавка услуга – Вулканизерске услуге и одржавање службених возила, обликована но партијама
Редни број: 1-02-4042-23/16
Конкурсна документација (339kB)
Позив за подношење понуда (141kB)
Појашњење конкурсне документације 21112016-1 (93kB)
Одлука о додели уговора (162kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија И (55kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИ (72kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИИ (69kB)
25.11.2016.
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 8 9 10 11 12
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори