Претрага: Пронађи
Loading...
Овај симбол обележава услуге Интернет шалтера за које је препоручена
регистрација и приступ паметном картицом
Приступ Како приступити шалтеру паметном картицом?
Назив: Редни број:
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 10 11 12 13 14
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
Јавна набавка радова – изградња мреже станица за мониторисање РФ спектра и сензора за мерење нејонизујућег зрачења, на три године
Редни број: 1-02-4042-23/17
Позив за достављање понуда (115kB)
Конкурсна документација (329kB)
Конкурсна документација-Прилог Техничке спецификације (2MB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (894kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 1 (828kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (104kB)
20.11.2017.
Јавна набавка услуга – медијска архива са мониторингом медија
Редни број: 1-02-4047-21/17
Конкурсна документација (213kB)
Позив за подношење понуда (118kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (196kB)
Одлука о измени и допуни Конкурсне документације 1 (199kB)
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда (91kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (180kB)
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (62kB)
13.11.2017.
Jавнa набавкa услуга - индикатори о употреби информационо-комуникационих технологија у Републици Србији - 2017
Редни број: 1-02-4044-3/17
Обавештење о покретању преговарачког поступка (256kB)
Конкурсна документација (465kB)
Одлука о додели уговора (174kB)
03.11.2017.
Јавна набавка услуга – израда студије „Анализа утицаја постепене либерализације на тржиште поштанских услуга у Републици Србији“
Редни број: 1-02-4047-17/17
Позив за подношење понуда (113kB)
Конкурсна документација (148kB)
Одлука о додели уговора (271kB)
Обавештење о закљученом уговору (80kB)
27.10.2017.
Jавнa набавкa услуга – израда студија из области електронских комуникација, поштанских услуга и информационих технологија, обликованa по партијама
Редни број: 1-02-4047-24/17
Конкурсна документација (539kB)
Позив за подношење понуда (224kB)
Појашњење конкурсне документације 20102017-1 (112kB)
Одлука о додели уговора за Партију ИИ (199kB)
23.10.2017.
Jавне набавке добара – демографски растер – подаци за територију Републике Србије
Редни број: 1-02-4047-13/17
Позив за подношење понуда (112kB)
Конкурсна документација (168kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (68kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 1 (114kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (89kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (76kB)
Измењена конкурсна документација 12102017-1 (166kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 12102017-1 (69kB)
Одлука о измени конкурсне документације 12102017-1 (252kB)
Одлука о додели уговора (313kB)
Обавештење о закљученом уговору (81kB)
18.10.2017.
Jавнa набавкa услуга – Закуп оптичких влакана, на три године, обликованa по партијамa
Редни број: 1-02-4042-20/17
Конкурсна документација (947kB)
Позив за подношење понуда (218kB)
Појашњење конкурсне документације 22092017-2 (144kB)
Појашњење конкурсне документације 22092017-1 (119kB)
Појашњење конкурсне документације 25092017-1 (114kB)
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (60kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 10102017-1 (102kB)
Одлука о додели уговора (197kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија И (80kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИ (80kB)
16.10.2017.
Jавнa набавкa услуга – Израда и одржавање интернет презентације и система за пријаву инцидената, на три године
Редни број: 1-02-4047-16/17
Позив за подношење понуда (219kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одлука о измени конкурсне документације (75kB)
Измењена конкурсна документација (145kB)
Измењена конкурсна документација у складу са чл.63. ЗЈН (1MB)
Одлука о измени конкурсне документације (85kB)
Појашњење конкурсне документације (141kB)
Појашњење конкурсне документације (94kB)
Измењена конкурсна документација 04102017-1 (129kB)
Одлука о измени конкурсне документације 04102017-1 (77kB)
Појашњење конкурсне документације 04102017-1 (62kB)
Одлука о измени конкурсне документације (82kB)
Измењена конкурсна документација од 09.10.2017. (1MB)
Појашњење конкурсне документације (149kB)
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда (79kB)
Појашњење конкурсне документације (109kB)
Одлука о додели уговора (180kB)
Обавештење о закљученом уговору (93kB)
13.10.2017.
Јавна набавка услуга – обезбеђење преносних капацитета за повезивање локација на којима се налази мерна опрема за надгледање РФ спектра, на три године
Редни број: 1-02-4042-21/17
Конкурсна документација (946kB)
Позив за подношење понуда (217kB)
Појашњење конкурсне документације 13092017-1 (62kB)
Одлука о додели уговора (163kB)
Обавештење о закљученом уговору (77kB)
03.10.2017.
Jавнa набавкa услуга – израда студија из области електронских комуникација, поштанских услуга и информационих технологија, обликованa по партијама
Редни број: 1-02-4047-12/17
Конкурсна документација (538kB)
Позив за подношење понуда (226kB)
Измењена конкурсна документација 21092017-1 (538kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 21092017-1 (80kB)
Одлука о измени конкурсне документације 21092017-1 (91kB)
Одлука о обустави поступка за Партије И и ИИ (204kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (94kB)
02.10.2017.
Jавнa набавкa услуга – Ревизија финансијских извештаја РАТЕЛ
Редни број: 1-02-4044-2/17
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања Позива за подошење понуда (131kB)
Конкурсна документација (2MB)
Појашњење конкурсне документације (653kB)
Одлука о додели уговора (270kB)
Обавештење о закљученом уговору (90kB)
19.09.2017.
Јавна набавка добара – рачунари
Редни број: 1-02-4047-20/17
Конкурсна документација (473kB)
Позив за подношење понуда (213kB)
Одлука о додели уговора (150kB)
Обавештење о закљученом уговору (80kB)
18.09.2017.
Jавнa набавкa радова – изградња мреже станица за мониторисање РФ спектра, сензора за мерење нејонизујућег зрачења
Редни број: 1-02-4042-19/17
Конкурсна документација (289kB)
Конкурсна документација-Прилог (1MB)
Позив за подношење понуда (117kB)
Појашњење конкурсне документације 16082017-1 (91kB)
Појашњење Конкурсне документације 31082017-1 (60kB)
Појашњење Конкурсне документације 01092017-1 (67kB)
Одлука о додели уговора (507kB)
Обавештење о закљученом уговору (80kB)
12.09.2017.
Jавнa набавкa добара – софтвер за прикупљање у базу и презентацију резултата рада мреже сензора нејонизујућег зрачења
Редни број: 1-02-4042-16/17
Позив за подношење понуда (121kB)
Конкурсна документација (273kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (59kB)
Појашњење конкурсне документације 24082017-1 (134kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 25082017-1 (76kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (73kB)
Појашњење Конкурсне документације 3 (76kB)
Измена Конкурсне документације 1 (162kB)
Појашњење Конкурсне документације 4 (108kB)
Појашњење Конкурсне документације 5 (117kB)
Појашњење Конкурсне документације 6 (69kB)
Одлука о додели уговора (706kB)
Одлука о измени Одлуке о додели уговора (144kB)
Обавештење о закљученом уговору (89kB)
06.09.2017.
Јавна набавка услуга – Ревизија финансијских извештаја РАТЕЛ
Редни број: 1-02-4042-18/17
Позив (101kB)
Конкурсна документација (201kB)
Обавештење о обустави поступка (68kB)
01.09.2017.
Jавнa набавкa мале вредности добара – рачунари и рачунарска опрема, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4047-15/17
Позив за подношење понуда (223kB)
Конкурсна документација (626kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (80kB)
Измене и допуне Конкурсне документације 1 (104kB)
Измена Одлуке о измени Комкурсне документације 1 (101kB)
Измењена конкурсна документација 14082017-1 (626kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 14082017-1 (77kB)
Одлука о измени конкурсне документације 14082017-1 (129kB)
Одлука о додели уговора за Партије ИИ и ИИИ и обустави поступка за Партију И (268kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке, Партија И (72kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИ (84kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИИ (73kB)
21.08.2017.
Jавнa набавкa услуга – одржавање система ЦБПБ (мобилна и фиксна), за период од три године
Редни број: 1-02-4042-17/17
Конкурсна документација (789kB)
Позив за подношење понуда (210kB)
Одлука о додели уговора (161kB)
Обавештење о закљученом уговору (82kB)
17.08.2017.
Jавнa набавкa услуга – одржавање рачунара ван гаранције на три године и одржавање штапмача и скенера ван гаранције на годину дана, обликованa по партијама
Редни број: 1-02-4047-14/17
Конкурсна документација (638kB)
Позив за подношење понуда (226kB)
Одлука о измени Конкурсне документације (158kB)
Измењена Конкурсна документација 1 (225kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (68kB)
Одлука о додели уговора (323kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија ИИ (110kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија И (92kB)
15.08.2017.
Jавнa набавкa услуга – обезбеђење преносних капацитета за повезивање локација на којима се налази мерна опрема за надгледање РФ спектра, на три године
Редни број: 1-02-4042-15/17
Позив за подношење понуда (223kB)
Конкурсна документација 30062017 (946kB)
Појашњење конкурсне документације 27072017-1 (125kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (73kB)
Одлука о обустави поступка (163kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (77kB)
14.08.2017.
Jавнa набавкa услуга штампарије (израда публикација, образаца и потрошног материјала офсет или дигиталном штампом), на период од једне године
Редни број: 1-02-4042-13/17
Позив за подношење понуда (115kB)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (128kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (75kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (741kB)
Измене и допуне Конкурсне документације 1 (541kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (91kB)
Појашњење Конкурсне документације 3 (102kB)
Одлука о додели уговора (348kB)
Обавештење о закљученом уговору (82kB)
29.06.2017.
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 10 11 12 13 14
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори