Претрага: Пронађи
Loading...
Овај симбол обележава услуге Интернет шалтера за које је препоручена
регистрација и приступ паметном картицом
Приступ Како приступити шалтеру паметном картицом?
Назив: Редни број:
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 8 9 10 11 12
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
Jавнa набавкa yслугa – Ревизија регулаторних извештаја оператора са значајном тржишном снагом
Редни број: 1-02-4042-2/17
Позив за подношење понуда (123kB)
Конкурсна документација (266kB)
19.04.2017.
Jавнa набавкa yслугa – Студија о прорачуну стопе WACC за 2016. годину за операторе са значајном тржишном снагом
Редни број: 1-02-4042-3/17
П О З И В (101kB)
Конкурсна документација (527kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #1 (107kB)
05.04.2017.
Јавна набавка услуга – одржавање система за складиштење података на три године
Редни број: 1-02-4042-1/17
Конкурсна документација (15MB)
Позив за подношење понуда (916kB)
04.04.2017.
Јавна набавка добара – електронска база међународне регулаторне праксе, анализа и упоредних података
Редни број: 1-02-4047-5/17
П О З И В (101kB)
Конкурсна документација (173kB)
04.04.2017.
Jавнa набавкa услуга – осигурањe, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4047-7/17
Позив за подношење понуда (169kB)
Конкурсна документација (2MB)
03.04.2017.
Јавна набавка услуга - организовање конференција
Редни број: 1-02-4047-6/17
П О З И В (100kB)
Конкурсна документација (398kB)
24.03.2017.
Јавна набавка добара - теренско возило са додатном опремом
Редни број: 1-02-4047-3/17
Конкурсна документација (381kB)
Позив за подношење понуда (90kB)
Одлука о додели уговора (249kB)
28.02.2017.
Јавна набавка услуга - чишћење службених просторија у КМЦ Београд и Ниш
Редни број: 1-02-4047-2/17
Позив за подношење понуда (157kB)
Конкурсна документација (254kB)
Појашњење конкурсне документације 01022017-1 (110kB)
Одлука о додели уговора (118kB)
Обавештење о закљученом уговору (95kB)
07.02.2017.
Јавна набавка добара - електрична енергија
Редни број: 1-02-4047-1/17
Позив за подношење понуда (129kB)
Конкурсна документација (241kB)
Одлука о додели уговора (107kB)
Обавештење о закљученом уговору (77kB)
06.02.2017.
Јавна набавка услуга – израда интернет презентације Агенције са одржавањем на 3 три године
Редни број: 1-02-4042-24/16
Позив за подношење понуда (131kB)
Конкурсна документација (214kB)
Одговор на захтев за додатним појашњењем (62kB)
Измене и допуне конкурсне документације (137kB)
Одговор на захтев бр.2 за додатним појашњењем (73kB)
31.01.2017.
Јавна набавка добара – рачунарска опрема – штампачи
Редни број: 1-02-4042-28/16
Позив за подношење понуда (229kB)
Конкурсна документација (255kB)
Појашњење конкурсне документације 23012017-1 (73kB)
Одлука о измени конкурсне документације 2312017-1 (56kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2312017-1 (59kB)
Измењена конкурсна документација 2312017-1 (253kB)
Одлука о додели уговора (112kB)
Обавештење о закљученом уговору (71kB)
30.01.2017.
Jавнa набавке добара – расветна опрема, акумулаторске батерије и уређаји за непрекидно напајање, обликованa по партијама
Редни број: 1-02-4047-7/16
Позив за подношење понуда (117kB)
Конкурсна документација (351kB)
Одговор на захтев за додатним појашњењем (70kB)
Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације бр.2 (96kB)
Одлука о додели уговора (375kB)
Обавештење о закљученом уговору (103kB)
26.01.2017.
Јавна набавка услуга – поправке и одржавања инсталација у зградама, обликоване по партијама
Редни број: 1-02-4047-22/16
Позив за подношење понуда (166kB)
Конкурсна документација (649kB)
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације (111kB)
Измењени делови конкурсне документације (521kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (625kB)
Одлука о додели уговора (286kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 (93kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 (89kB)
25.01.2017.
Јавна набавка радова – Санација и поправка објекта КМЦ Ниш
Редни број: 1-02-4047-33/16
Позив за подношење понуда (134kB)
Конкурсна документација (382kB)
Конкурсна документација-Прилог П3.2 Спецификација са количинама (197kB)
Конкурсна документација-Прилог П3.3 Цртежи-графичка документација (2MB)
Одговор на захтев за додатним појашњењем (92kB)
Одлука о додели уговора (243kB)
Обавештење о закљученом уговору (80kB)
18.01.2017.
Јавна набавка радова – реконструкција водоводне мреже и противпожарне мреже у КМЦ у Добановцима
Редни број: 1-02-4042-17/16
Конкурсна документација (561kB)
Позив за подношење понуда (935kB)
Појашњење конкурсне документације 1 (454kB)
Појашњење конкурсне документације 2 (817kB)
1 ОбавестењеОПродузењуРокаЗаПодносењеПонуда (782kB)
2 ОбавестењеОПродузењуРокаЗаПодносењеПонуда (1MB)
Појашњење конкурсне документације 3 (899kB)
Измене и допуне Конкурсне документације са прилогом (620kB)
3 ОбавестењеОПродузењуРокаЗаПодносењеПонуда (1MB)
Одлука о додели уговора (573kB)
Обавештење о закљученом уговору (785kB)
16.01.2017.
Јавна набавка добара – стручна литература за редовне потребе запослених, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4047-32/16
Позив за подношење понуда (209kB)
Конкурсна документација (234kB)
Одлука о додели уговора за Партије ИИ и ИИИ и обустави поступка за Партију И (113kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија И (68kB)
Обавештење о закљученом уговору ИИ (60kB)
Обавештење о закљученом уговору ИИИ (61kB)
10.01.2017.
Jавнa набавкa добара – мерни каблови, адаптери, конектори и прибор
Редни број: 1-02-4047-31/16
Конкурсна документација (337kB)
Позив за подношење понуда (149kB)
Одлука о додели уговора (130kB)
Обавештење о закљученом уговору (90kB)
29.12.2016.
Jавнa набавкa услуга – оглашавање
Редни број: 1-02-4042-27/16
П О З И В (102kB)
Конкурсна документација (335kB)
ОДЛУКА о додели Уговора (99kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (97kB)
26.12.2016.
Јавна набавка добара - гориво, за период од три године
Редни број: 1-02-4042-19/16
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЈН (476kB)
Позив за подношење понуда (936kB)
Појашњење конкурсне документације 1 (1MB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (1MB)
Измене и допуне конкурсне документације (9MB)
Одлука о додели уговора (2MB)
Обавештење о закљученом уговору (771kB)
26.12.2016.
ЈН радова-санација и поправка објекта и система пумпне станице за снабдевање водом и реконструкција тоалета и канализационе мреже у КМЦ Ниш
Редни број: 1-02-4047-12/16
Позив за подношење понуда (107kB)
Конкурсна документација (258kB)
1-02-4047-12/16-7 (213kB)
1-02-4047-12/16-7 (2MB)
1-02-4047-12/16-7 (275kB)
1-02-4047-12/16-7 (673kB)
Одлука о обустави поступка (89kB)
22.12.2016.
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 8 9 10 11 12
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори