Претрага: Пронађи
Loading...
Овај симбол обележава услуге Интернет шалтера за које је препоручена
регистрација и приступ паметном картицом
Приступ Како приступити шалтеру паметном картицом?
Назив: Редни број:
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 14 15 16 17 18
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
Јавна набавка добара – систем за симулацију интернет напада
Редни број: 1-02-4042-6/19
Позив за подношење понуда (109kB)
Конкурсна документација (266kB)
15.04.2019.
Јавна набавка услуга – физичко техничко обезбеђење у објектима Агенције
Редни број: 1-02-4042-9/19
Конкурсна документација (158kB)
Позив за подношење понуда (158kB)
15.04.2019.
Јавна набавка добара – гориво за возила, на три године
Редни број: 1-02-4042-1/19
Позив за подношење понуде (113kB)
Конкурсна документација (546kB)
15.04.2019.
Јавна набавка добара – електрична енергија
Редни број: 1-02-4042-4/19
Конкурсна документација (392kB)
Позив за подношење понуда (160kB)
09.04.2019.
Јавна набавка услуга – мобилна телефонија, на две године
Редни број: 1-02-4042-3/19
6 Конкурсна документација (13MB)
Позив за подношење понуда (543kB)
Измена конкурсне документације 1 (13MB)
01.04.2019.
Јавна набавка услуга – ангажовање лица за безбедност и здравље на раду и процене ризика и израде акта о процени ризика за сва новонастала места, по партијама, на две године
Редни број: 1-02-4047-1/19
Конкурсна документација (563kB)
Позив за подношење понуда (601kB)
Појашњење конкурсне документације број 1 (656kB)
Појашњење конкурсне документације број 2 (735kB)
15.03.2019.
Јавна набавка услуга – одржавање рачуноводственог програма ван гарантног рока, на три године
Редни број: 1-02-4047-30/18
Конкурсна документација (160kB)
Позив за подношење понуда (110kB)
Одлука о обустави поступка ЈН (116kB)
27.02.2019.
Jавнa набавкa услуга – дизајн за електронске и штампане материјале, израда прелома и припрема за штампу, израда мултимедијалних садржаја, по партијама
Редни број: 1-02-4047-38/18
Конкурсна документација (210kB)
Позив за подношење понуда (149kB)
Одлука о додели уговора (385kB)
20.02.2019.
Jавнa набавкa услуга – одржавање теренских возила у гарантном року, на две године
Редни број: 1-02-4047-37/18
Конкурсна документација (144kB)
Позив за подношење понуда (127kB)
Одлука о обустави поступка јавне набавке (86kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (72kB)
12.02.2019.
Јавна набавка услуга – медијска архива са мониторингом медија
Редни број: 1-02-4047-39/18
Позив за подношење понуда (101kB)
Конкурсна документација (506kB)
Одлука о додели уговора (133kB)
Обавештење о закљученом уговору (59kB)
08.02.2019.
Јавна набавка услуга – оглашавање и информисање јавности
Редни број: 1-02-4047-41/18
Конкурсна документација (267kB)
Позив за подношење понуда (311kB)
Обавештење о закљученом уговору (79kB)
05.02.2019.
Jавнa набавкa добара – електрична енергија
Редни број: 1-02-4042-27/18
Конкурсна документација (329kB)
Позив за подношење понуда (152kB)
Појашњење конкурсне документације (74kB)
Измењена конкурсна документација (328kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (74kB)
Одлука о измени конкурсне документације (264kB)
Појашњење конкурсне документације (50kB)
Одлука о додели уговора (163kB)
Обавештење о закљученом уговору (73kB)
29.01.2019.
Јавна набавка услуга – угоститељске услуге, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4047-36/18
Конкурсна документација (3MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (59kB)
Одлука о додели уговора и обустави поступка (210kB)
Обавестење о обустави поступка (1MB)
14.01.2019.
Јавна набавка услуга - израда планских докумената за изградњу новог КМЦ Београд
Редни број: 1-02-4044-6/18
Конкурсна документација (277kB)
Обавештење о покретању поступка (598kB)
Одлука о додели уговора (281kB)
Обавештење о закљученом уговору (81kB)
08.01.2019.
Jавнa набавкa услуга – закуп оптичких влакана за повезивање даљинских станица
Редни број: 1-02-4047-33/18
Позив за подношење понуда (274kB)
Конкурсна документација (244kB)
Одлука о додели уговора (240kB)
Обавештење о закљученом уговору (77kB)
26.12.2018.
Јавна набавка услуга – закуп интернета са изнајмљивањем сервера на локацији испоручиоца за период од три године
Редни број: 1-02-4047-29/18
Конкурсна документација (1MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (58kB)
Појасњење конкурсне документације број 2 (34kB)
Појасњење конкурсне документације број 3 (32kB)
Одлука о додели уговора (189kB)
Обавештење о закљученом уговору (47kB)
24.12.2018.
Јавна набавка услуга – услуге и терминали за потребе контроле телекомуникационих услуга и мрежа оператора - Телеком сервиси
Редни број: 1-02-4047-21/18
Конкурсна документација (2MB)
Позив за подношење понуда (102kB)
Одлука о додели уговора (147kB)
Обавештење о закљученом уговору (641kB)
21.12.2018.
Јавна набавка услуга - одржавање уређаја и обезбеђивање репроматеријала за потребе свакодневног штампања
Редни број: 1-02-4047-31/18
Конкурсна документација (1MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (62kB)
Обавештење о закљученом уговору (57kB)
Одлука о додели уговора (232kB)
21.12.2018.
Јавна набавка услуга – услуге и терминали за потребе контроле телекомуникационих услуга и мрежа оператора - ВИП сервиси
Редни број: 1-02-4047-23/18
Конкурсна документација (276kB)
Позив за подношење понуда (290kB)
Обавештење о закљученом уговору (79kB)
20.12.2018.
Јавна набавка услуга – услуге и терминали за потребе контроле телекомуникационих услуга и мрежа оператора - Теленор сервиси
Редни број: 1-02-4047-22/18
Конкурсна документација (274kB)
Позив за поношење понуда (289kB)
Обавештење о закљученом уговору (78kB)
20.12.2018.
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 14 15 16 17 18
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори