Претрага: Пронађи
Loading...
Овај симбол обележава услуге Интернет шалтера за које је препоручена
регистрација и приступ паметном картицом
Приступ Како приступити шалтеру паметном картицом?
Назив: Редни број:
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 12 13 14 15 16
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
Јавна набавка добара – Систем за аудио и видео конференције са припадајућим лиценцама, за 3 удаљене локације
Редни број: 1-02-4042-9/18
Позив за подношење понуда (111kB)
Конкурсна документација (273kB)
24.07.2018.
Jавнa набавкa добара – Унапређење и проширење постојећег софтверског пакета ATDI и оптимизација предикционог модела, са одржавањем, на три године
Редни број: 1-02-4042-5/18
Конкурсна документација (188kB)
Позив за подношење понуда (182kB)
10.07.2018.
Jавнa набавкa услуга – продужење подршке софтвера, по партијама, на три године
Редни број: 1-02-4042-11/18
Конкурсна документација (234kB)
Позив за подношење понуда (184kB)
29.06.2018.
Јавна набавка добара – мерна опрема, пријемници и антенски системи, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4042-2/18
Позив за подношење понуда (192kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одлука о измени конкурсне документације 18052018-1 (151kB)
Измењена конкурсна документација 18052018-1 (355kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 18052018-1 (80kB)
Појашњење конкурсне документације 21052018-1 (95kB)
Појашњење конкурсне документације 25052018-1 (83kB)
Измењена конкурсна документација 28052018-1 (347kB)
Одлука о измени конкурсне документације 28052018-1 (457kB)
Појашњење конкурсне документације (103kB)
Одговори на предлог измене конкурсне документације (103kB)
Одлука о измени конкурсне документације 15062018-1 (357kB)
Измењена к (349kB)
Појашњење конкурсне документације 18062018-1 (195kB)
Појашњење конкурсне документације 18062018-2 (99kB)
Измењена конкурсна документација 18062018-1 (349kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 18062018-1 (86kB)
Одлука о измени конкурсне документације 18062018-1 (368kB)
27.06.2018.
Јавна набавка услуга – организовање конференција и других догађаја
Редни број: 1-02-4047-17/18
Конкурсна документација (508kB)
Позив за подношење понуда (105kB)
Одлука о додели уговора (136kB)
18.06.2018.
Jавнa набавкa услуга – индикатори за индекс дигиталног друштва (DESI) за 2017. годину
Редни број: 1-02-4047-16/18
Позив за подношење понуде (128kB)
Конкурсна документација (948kB)
14.06.2018.
Јавна набавка услуга – посредовање при резервацији хотелског смештаја у земљи и иностранству и куповини авио карата, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4042-12/18
Конкурсна документација (2MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (60kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (44kB)
Обавештење о продужењу рока за подошење пријаве (722kB)
Измена и допуна конкурсне документације (517kB)
Одлука о додели уговора (389kB)
Одлука о обустави поступка јавне набавке за Партију 1 (97kB)
08.06.2018.
Јавна набавка услуга – систематски преглед запослених
Редни број: 1-02-4047-13/18
Позив за подношење понуде (722kB)
Конкурсна документација (271kB)
Појашњење (179kB)
Обавштење (44kB)
Одлука о измени конкурсне документације (61kB)
Измењена конкурсна документација (259kB)
Одлука о додели уговора (128kB)
08.06.2018.
Jавнa набавкa услуга – Мерење, анализа и објављивање параметара квалитета мрежа мобилних оператора (Benchmarking), уз унапређење постојећег портала
Редни број: 1-02-4042-4/18
Конкурсна документација (2MB)
Позив за подношење понуда (65kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (32kB)
ОбавестењеОПродузењуРокаЗаПодносењеПонудаПријава за Портал (312kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (143kB)
Одлука о додели уговора (166kB)
30.05.2018.
Јавна набавка услуга – Ревизија регулаторних извештаја оператора са значајном тржишном снагом
Редни број: 1-02-4042-8/18
Конкурсна документација (419kB)
Позив за подношење понуда (171kB)
Одлука о додели уговора (285kB)
28.05.2018.
Jавнa набавкa услуга осигурања, обликованa по партијама
Редни број: 1-02-4047-14/18
Позив за подношење понуда (176kB)
Конкурсна документација (2MB)
Одлука о додели уговора (249kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију И (88kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију ИИ (87kB)
Обавештење о закљученом уговору за Партију ИИИ (78kB)
28.05.2018.
Јавна набавка услуга – одржавање штампача, скенера, мултифункционалних уређаја и фотокопир апарата, ван гарације, на период од три године
Редни број: 1-02-4047-11/18
Позив за подношење понуда (195kB)
Конкурсна документација (284kB)
Обавештење о закљученом уговору (35kB)
Одлука о додели уговора (80kB)
24.05.2018.
Јавна набавка добара – електрична енергија
Редни број: 1-02-4042-6/18
Конкурсна документација (543kB)
Позив за подношење понуда (111kB)
Појашњење конкурсне документације 14052018-1 (68kB)
Одлука о измени конкурсне документације 14052018-1 (77kB)
Измењена конкурсна документација 14052018-1 (563kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 14052018-1 (80kB)
Одлука о додели уговора (190kB)
Обавештење о закљученом уговору (57kB)
23.05.2018.
Јавна набавка добара – рачунари (лаптоп)
Редни број: 1-02-4042-7/18
Позив за подношење понуда (206kB)
Конкурсна документација (507kB)
Одлука о измени конкурсне документације (321kB)
Измењена Конкурсна документација (481kB)
Одлука о додели уговора (176kB)
Обавештење о закљученом уговору (53kB)
14.05.2018.
Jавнa набавкa добара – електронска база међународне регулаторне праксе, анализа и упоредних података
Редни број: 1-02-4047-10/18
Позив (127kB)
Конкурсна документација (159kB)
Одлука о додели уговора (163kB)
Обавештење о закљученом уговору (640kB)
24.04.2018.
Јавна набавка услуга – Студија о прорачуну стопе WACC за 2017. годину за операторе са значајном тржишном снагом
Редни број: 1-02-4042-3/18
Позив за подношење понуда (205kB)
Конкурсна документација (499kB)
Одлука о додели уговора (81kB)
23.04.2018.
Jавнa набавкa услуга – индикатори за индекс дигиталног друштва (DESI) за 2017. годину
Редни број: 1-02-4047-9/18
Позив за подношење понуда (203kB)
Конкурсна документација (256kB)
Обавештење о обустави (37kB)
19.04.2018.
Јавна набавка добара - материјал за кафе кухињу
Редни број: 1-02-4047-2/18
Конкурсна документација (1MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (56kB)
ОбавестењеОПродузењуРокаЗаПодносењеПонуда (60kB)
Одлука о додели уговора-кафе кухиња (131kB)
Обавештење о закљуценом уговору (46kB)
16.04.2018.
Јавна набавка добара - летње и зимске гуме за возила
Редни број: 1-02-4047-1/18
Кохкурсна документација (135kB)
Позив за подношење понуда (112kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (69kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 1 (317kB)
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (93kB)
Одлука о додели уговора (263kB)
Обавештење о закљученом уговору (81kB)
13.04.2018.
Јавна набавка добара – теренско возило са додатном опремом
Редни број: 1-02-4047-6/18
Конкурсна документација (1MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (57kB)
Одлука о додели уговора (104kB)
Обавештење о закљученом уговору (49kB)
12.04.2018.
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 12 13 14 15 16
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори