Претрага: Пронађи
Loading...
Овај симбол обележава услуге Интернет шалтера за које је препоручена
регистрација и приступ паметном картицом
Приступ Како приступити шалтеру паметном картицом?
Назив: Редни број:
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 12 13 14 15 16
Следећа
Назив
info
Документација
info
Рок за достављање понуда
info
sort descending sort ascending
Јавна набавка радова – функционално унапређење инфраструктуре објеката КМЦ Ниш и КМЦ Београд, по партијама
Редни број: 1-02-4042-14/18
Конкурсна документација (478kB)
Прилогза Партију И (25MB)
Прилог за Партију ИИ (235kB)
Позив за подношење понуда (306kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (55kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 1 (763kB)
Одлука о измени Конкурсне докуементације 2 (226kB)
24.08.2018.
Јавна набавка услуга – одржавање антенских стубова и антенске инсталације у фиксним контролно-мерним станицама
Редни број: 1-02-4047-7/18
Конкурсна документација (178kB)
Позив за подношење понуда (172kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (23kB)
Одлука о измени конкурсне документације (112kB)
Измењена конкурсна документација (183kB)
23.08.2018.
Jавнa набавкa добара – мерна опрема, пријемници и антенски системи, обликованa по партијама
Редни број: 1-02-4042-17/18
Позив за подношење понуда (195kB)
Конкурсна документација (313kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (90kB)
Одлука о измени Конкурсне документације 1 (839kB)
20.08.2018.
Јавна набавка услуга – унапређење RATEL NETTEST апликације
Редни број: 1-02-4047-18/18
Конкурсна документација (300kB)
Позив за подношење понуда (170kB)
17.08.2018.
Jавнa набавкa услуге штампарије (израда публикација, образаца и потрошног материјала офсет или дигиталном штампом)
Редни број: 1-02-4047-19/18
Конкурсна документација (289kB)
Позив за подношење понуда (108kB)
13.08.2018.
Јавна набавка услуга – физичко-техничко обезбеђење новоизграђених станица за мониторинг РФ спектра, на две године
Редни број: 1-02-4042-10/18
Позив за подношење понуде (119kB)
Конкурсна документација (978kB)
Појашњење конкурсне документације 20072018-1 (161kB)
Појашњење конкурсне документације 30072018-1 (136kB)
Измењена конкурсна документација (190kB)
Одлука о измени конкурсне документације (213kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (78kB)
Појашњење конкурсне документације (188kB)
Појашњење конкурсне документације (189kB)
09.08.2018.
Јавна набавка добара – Софтвер за просторно планирања са корисничком обуком
Редни број: 1-02-4044-2/18
Конкурсна документација (2MB)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (150kB)
08.08.2018.
Јавна набавка услуга – посредовање при резервацији хотелског смештаја у земљи
Редни број: 1-02-4042-18/18
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (57kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одлука о додели уговора (142kB)
06.08.2018.
Jавнa набавкa добара – рачунари и рачунарска опрема, по партијама
Редни број: 1-02-4042-15/18
Конкурсна документација (390kB)
Позив за подношење понуде (193kB)
Појашњење конкурсне документације (2MB)
Појашњење конкурсне документације 2 (46kB)
Појашњење конкурсне документације 3 (50kB)
03.08.2018.
Jавнa набавкa услугa - обука за запослене у области информационе безбедности и технологије, обликованa по партијама
Редни број: 1-02-4047-20/18
Конкурсна документација (2MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (65kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (118kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (53kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (74kB)
Измена и допуна конкурсне документације 2 (1MB)
Измењена Конкурсна документација (257kB)
Појашњење Конкурсне документације 3 (69kB)
Одлука о додели уговора (384kB)
03.08.2018.
Јавна набавка добара – Систем за аудио и видео конференције са припадајућим лиценцама, за 3 удаљене локације
Редни број: 1-02-4042-9/18
Позив за подношење понуда (111kB)
Конкурсна документација (273kB)
Појашњење конкурсне документације 28062018-1 (65kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (75kB)
Појашњење Конкурсне документације 3 (71kB)
Појашњење Конкурсне документације 4 (66kB)
Појашњење Конкурсне документације 5 (87kB)
Одлука о измени Конкурнсе документације 1 (183kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (91kB)
Одлука о додели уговора (359kB)
24.07.2018.
Jавнa набавкa добара – Унапређење и проширење постојећег софтверског пакета ATDI и оптимизација предикционог модела, са одржавањем, на три године
Редни број: 1-02-4042-5/18
Конкурсна документација (188kB)
Позив за подношење понуда (182kB)
Појашњење конкурсне документације 09072018-1 (199kB)
Одлука о додели уговора (182kB)
10.07.2018.
Jавнa набавкa услуга – продужење подршке софтвера, по партијама, на три године
Редни број: 1-02-4042-11/18
Конкурсна документација (234kB)
Позив за подношење понуда (184kB)
Одлука о додели уговора (284kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија ИИ (192kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија 3 (192kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија 4 (192kB)
29.06.2018.
Јавна набавка добара – мерна опрема, пријемници и антенски системи, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4042-2/18
Позив за подношење понуда (192kB)
Конкурсна документација (1MB)
Одлука о измени конкурсне документације 18052018-1 (151kB)
Измењена конкурсна документација 18052018-1 (355kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 18052018-1 (80kB)
Појашњење конкурсне документације 21052018-1 (95kB)
Појашњење конкурсне документације 25052018-1 (83kB)
Измењена конкурсна документација 28052018-1 (347kB)
Одлука о измени конкурсне документације 28052018-1 (457kB)
Појашњење конкурсне документације (103kB)
Одговори на предлог измене конкурсне документације (103kB)
Одлука о измени конкурсне документације 15062018-1 (357kB)
Измењена к (349kB)
Појашњење конкурсне документације 18062018-1 (195kB)
Појашњење конкурсне документације 18062018-2 (99kB)
Измењена конкурсна документација 18062018-1 (349kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 18062018-1 (86kB)
Одлука о измени конкурсне документације 18062018-1 (368kB)
Појашњење конкурсне документације 22062018-1 (180kB)
Одлука о додели уговора (386kB)
27.06.2018.
Јавна набавка услуга – организовање конференција и других догађаја
Редни број: 1-02-4047-17/18
Конкурсна документација (508kB)
Позив за подношење понуда (105kB)
Одлука о додели уговора (136kB)
Обавештење о закљученом уговору (61kB)
18.06.2018.
Jавнa набавкa услуга – индикатори за индекс дигиталног друштва (DESI) за 2017. годину
Редни број: 1-02-4047-16/18
Позив за подношење понуде (128kB)
Конкурсна документација (948kB)
Одлука о додели уговора (224kB)
14.06.2018.
Јавна набавка услуга – посредовање при резервацији хотелског смештаја у земљи и иностранству и куповини авио карата, обликована по партијама
Редни број: 1-02-4042-12/18
Конкурсна документација (2MB)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (60kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (44kB)
Обавештење о продужењу рока за подошење пријаве (722kB)
Измена и допуна конкурсне документације (517kB)
Одлука о додели уговора (389kB)
Одлука о обустави поступка јавне набавке за Партију 1 (97kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија 2 (56kB)
Обавештење о закљученом уговору Партија 3 (56kB)
08.06.2018.
Јавна набавка услуга – систематски преглед запослених
Редни број: 1-02-4047-13/18
Позив за подношење понуде (722kB)
Конкурсна документација (271kB)
Појашњење (179kB)
Обавштење (44kB)
Одлука о измени конкурсне документације (61kB)
Измењена конкурсна документација (259kB)
Одлука о додели уговора (128kB)
08.06.2018.
Jавнa набавкa услуга – Мерење, анализа и објављивање параметара квалитета мрежа мобилних оператора (Benchmarking), уз унапређење постојећег портала
Редни број: 1-02-4042-4/18
Конкурсна документација (2MB)
Позив за подношење понуда (65kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (32kB)
ОбавестењеОПродузењуРокаЗаПодносењеПонудаПријава за Портал (312kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (143kB)
Одлука о додели уговора (166kB)
Обавештење о закљученом уговору (52kB)
30.05.2018.
Јавна набавка услуга – Ревизија регулаторних извештаја оператора са значајном тржишном снагом
Редни број: 1-02-4042-8/18
Конкурсна документација (419kB)
Позив за подношење понуда (171kB)
Одлука о додели уговора (285kB)
Обавештење о закљученом уговору (114kB)
28.05.2018.
Претходна
1 2 3 4 5 ... ... 12 13 14 15 16
Следећа
Да ли сте сигурни да желите да одустанете од овог предмета?

ДА HE
Aко кликнете ДА, предмет
се неповратно брише
Затвори