Pretraga: Pronadji
Loading...

Portal za unos podataka o zastupljenosti usluga pristupa Internetu i distribucije medijskih sadržaja

Aplikacija omogućava operatorima elektronskih komunikacija, koji pružaju navedene usluge, jednostavan unos podataka, kontrolu prilikom unosa, kao i pregled unetih podataka.

Aplikaciji se pristupa po linku:

https://eki.ratel.rs/ratelGIT

Prilozi koje možete preuzeti