Pretraga: Pronadji
Loading...

Lista vaših predmeta na Internet šalteru

Lista predmeta1

U listi predmeta vidite sve vaše predmete, kao i pravnog lica za koje ste se prijavili i za koje vam je nosilac prava tog pravnog lica to i omogućio.

U detaljima svakog predmeta u listi možete videti podatke vezane za predmet, od kojih izdvajamo:

  • Javni i delovodni broj koji identifikuju predmet na Internet šalteru ili delovodnoj knjizi u Agenciji;
  • Naslov predmeta koji predstavlja sažeti opis teme kojom se predmet bavi;
  • Materiju ili tip predmeta, kao klasifikaciju teme kojom se predmet bavi;
  • Klijenta za koji je predmet vezan, odnosno pravno ili fizičko lice koje komunicira sa Agencijom aktima u predmetu;
  • Status predmeta, kao podatka da li je predmet u obradi, ili je obrađen ili još nije ni sinhronizovan sa informacionim sistemom Agencije, odnosno nije primljen prvi podnesak u predmetu;
  • Datum otvaranja, koji predstavlja datum kada je prvi podnesak primljen u Agenciju i predmet kreiran.

Listu predmeta možete sortirati po ponuđenim kriterijumima – brojevima, datumima, naslovu ili materiji.

Ukoliko nekom predmetu nije potvrđen prvi podnesak koji ga je i kreirao, biće vam ponuđeni linkovi „Potvrdi“ i „Odustani“ za izbor opcija.

Poj2movi

Predmet: skup svih podnesaka, akata i priloga koji se odnose na isto pitanje ili zadatak i kao takvi čine jedinstvenu celinu.

Delovodni broj: puni broj pod kojim je predmet odnosno akt zaveden u delovodnoj knjizi.

Javni broj predmeta: niz latiničnih karaktera i brojeva koji određuju predmet na Internet šalteru.