Pretraga: Pronadji
Loading...
Ovaj simbol obeležava usluge Internet šaltera za koje je preporučena
registracija i pristup pametnom karticom
Pristup Kako pristupiti šalteru pametnom karticom?

Kako pristupiti šalteru pametnom karticom

1Nabavka elektronskih sertifikata za prijavu

Internet šalter Republičke agencije za elektronske komunikacije podržava sledeće elektronske sertifikate za autentikaciju pristupa:

  1. Sertifikate sertifikacionog tela Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija“ (http://www.ca.posta.rs/)
  2. Sertifikate sertifikacionog tela MUP-a Republike Srbije na ličnoj karti (http://ca.mup.gov.rs/)
  3. Sertifikate sertifikacionog tela Halcom a.d. Beograd (http://www.halcom.rs/ca)

Uputstva o preuzimanju kvalifikovanih elektronskih sertifikata na pametnim karticama koje izdaje Javno preduzeće PTT saobraćaja „Srbija“ možete pronaći na adresi http://www.ca.posta.rs/postupak_izdavanja.htm. Na adresi http://www.ca.posta.rs/dokumentacija/default.htm se nalaze dokumenti potrebni u ovoj fazi preuzimanja sertifikata (Tabela 3. Zahtevi i Ugovori). 

Ukoliko imate ličnu kartu koja sadrži odgovarajuće sertifikate za autentikaciju, možete je koristiti za pristup Internet šalteru bez potrebe da unosite kvalifikovani elektronski sertifikat u ličnu kartu. Naravno, za kvalifikovane elektronske potpise unošenje kvalifikovanog sertifikata je potrebno. Informacije o načinu izdavanja kvalifikovanih elektronskih sertifikata koje izdaje MUP Republike Srbije se nalaze na adresi http://ca.mup.gov.rs/informacije.html

Internet šalter podržava Halcom kvalifikovane elektronske sertifikate.

I2nstalacija hardvera i softvera za rad sa elektronskim sertifikatima

U slučaju sertifikata Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija“, kada ga preuzmete na izabranom mediju (USB pametni token ili pametna kartica) potrebno je instalirati neophodne upravljačke programe za hardver (http://www.ca.posta.rs/preuzimanje_softvera.htm), i neophodan softver za korišćenje kvalifikovanih elektronskih sertifikata (http://www.ca.posta.rs/dokumentacija/default.htm, Tabela 4. Korisnička uputstva Sertifikacionog tela Pošte).

U slučaju sertifikata MUP-a Republike Srbije na ličnim kartama, pratite uputstva na stranici http://ca.mup.gov.rs/download.html, i instalirajte Criptographic Service Provider (CSP) softver i Middleware za elektronsku ličnu kartu Republike Srbije.

Na adresi http://www.halcom.rs/ca možete pročitati više o korišćenju Halcom sertifikata na vašem računaru.

Instalacija os3novnih sertifikata

Ukoliko želite da vaš operativni sistem i ostali programi veruju osnovnim sertifikatima i ne upozoravaju vas na nepoznat izvor osnovnog sertifikata (Security alert), morate instalirati osnovne  sertifikate.

U slučaju Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija“ pratite uputstvo sa adrese http://www.ca.posta.rs/dokumentacija/default.htm, Tabela 4. Korisnička uputstva Sertifikacionog tela Pošte, „Preuzimanje i instaliranje sertifikata ROOT CA servera Sertifikacionog tela Pošte u Microsoft Internet Explorer“.

U slučaju sertifikata MUP-a Republike Srbije, pratite uputstva sa adrese http://ca.mup.gov.rs/dokumentacija.html, iz dokumenta „MUPCARoot, MUPCAGrađani, uputstvo za preuzimanje i instaliranje sertifikata“ za odgovarajući operativni sistem koji posedujete (Tabela „KORISNIČKA UPUTSTVA SERTIFIKACIONOG TELA MUP RS“).

Na adresi http://www.halcom.rs/ca možete pročitati više o korišćenju Halcom sertifikata na vašem računaru.

Pod4ešavanje internet pretraživača

Posle pravilne instalacije i podešavanja hardvera i upravljačkih programa za kvalifikovani elektronski sertifikat koji posedujete, potrebno je i podesiti i vaš internet pretraživač da koristi sertifikate za prijavu na internet strane koje to očekuju.

1.       Za Microsoft Internet explorer nije potrebno dodatno podešavanje.

2.       Za Google Chrome nije potrebno dodatno podešavanje.

3.       Za Mozilla Firefox, pratite uputstvo na internet adresi http://www.ca.posta.rs/dokumentacija/default.htm (Tabela 4. Korisnička uputstva Sertifikacionog tela Pošte, „Podešavanje Web pretraživača Mozilla Firefox za korišćenje sertifikata na smart kartici ili USB tokenu na Windows računaru“).

Prijava na I5nternet šalter

Ukoliko vašim internet pretraživačem otvorite adresu Internet šaltera (http://portal.ratel.rs) pristupili ste u neautenitifovanom režimu, i prijava na šalter nije ni pokušana. Klikom na link „Pristup“

 

Slika 1. Link "Pristup"

 

ili otvaranjem adrese (https://portal.ratel.rs) internet pretraživač će vam ponuditi dijalog za izbor sertifikata kojim se prijavljujete na Internet šalter. Ukoliko koristite sertifikate na ličnim kartama, a uneli ste i kvalifikovani elektronski sertifikat za elektronski potpis, biće vam ponuđena dva identična izbora. Možete izabrati bilo koji jer će vas Internet Šalter tretirati isto u oba slučaja.

 

Slika 2. Dijalog za potvrdu sertifikata, Microsoft Internet explorer

Na slici iznad je dijalog koji će biti prikazan u pretraživaču Microsoft Internet explorer. Google Chrome prikazuje sledeći dijalog:

 

Slika 3.  Dijalog za potvrdu sertifikata, Google Chrome

 

Mozilla Firefox prikazuje ovakav dijalog za izbor sertifikata za prijavu:

 

Slika 4.  Dijalog za potvrdu sertifikata, Mozilla Firefox

 

Nakon izabranog sertifikata, biće vam ponuđen dijalog za unos PIN-a, kao na sledećoj slici ili sličan što zavisi od softvera koji koristite sa vašim elektronskim sertifikatom:

 

Slika 5. Dijalog za unošenje PIN broja

 

Posle unošenja tačnog PIN broja, biće vam ponuđena opciona Registracija koju vam preporučujemo da prihvatite i unesete podatke, nakon čega ste prijavljeni na RATEL-ov Internet šalter. Ukoliko se odlučite da se ne registrujete, to uvek možete učiniti i naknadno.

 

Slika 6. Traka sa informacijama za prijavljene korisnike

 

Prikazana slika je sa plavom „trakom“ sa informacijama i linkovima na kojoj se vidi ukoliko ste se uspešno prijavili na Internet šalter. Možete videti i osnovne informacije o statusu vaše sesije (da li ste se registrovali, status registracije i sl.).

Odjava6 sa Internet šaltera

Kada želite da završite sa radom i odjavite se sa Internet šaltera, kliknite na link „Izlaz“ i izvadite vašu pametnu karticu ili USB pametni token iz računara nam kom radite. Takođe, zbog maksimalne sigurnosti, preporučujemo da zatvorite sve prozore vašeg Internet pretraživača. Ukoliko ne zatvorite sve prozore pretraživača, postoji potencijalna mogućnost da neko iskoristi vaš identitet bez vašeg znanja.

 

Prilozi koje možete preuzeti