Pretraga: Pronadji
Loading...
Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge svu dokumentaciju koja se odnosi na postupke javnih nabavki, koji se sprovode u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama (“Sl. Glasnik RS” br. 91/19), objavljuje na Portalu javnih nabavki https://jnportal.ujn.gov.rs/.
Naziv: Redni broj:
Prethodna
First (1) ... 13 14 15 17 18 19 ... Last (26)
Sledeća
Naziv
info
Dokumentacija
info
Rok za dostavljanje ponuda
info
sort descending sort ascending
Јавна набавка услуга – консултантске услуге везане за израду софтвера за прорачун „margin squeeze“ код утврђивања цена услуга везаних у пакете
Redni broj: 1-02-4042-18/16
Позив за подношење понуда (140kB)
Конкурсна документација (196kB)
Одлука о обустави поступка (70kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (56kB)
26.09.2016.
Jавнa набавкa услуга – Вулканизерске услуге,одржавање,технички преглед и прање службених возила,обликованa но партијама
Redni broj: 1-02-4042-12/16
Позив за подношење понуда (142kB)
Конкурсна документација (996kB)
Појашњење конкурсне документације 09082016-1 (124kB)
Појашњење конкурсне документације 19082016-1 (109kB)
Одлука о измени конкурсне документације 19082016-1 (115kB)
Измењена конкурсна документација 19082016-1 (676kB)
Појашњење конкурсне документације 26082016-1 (87kB)
Појашњење конкурсне документације 2 - 31083016 (48kB)
Одлука о измени конкурсне документације (51kB)
Измењена конкурсна документација 2 (361kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (67kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем (52kB)
ОДЛУКА о измени КД (61kB)
Измењена КД #3 (2MB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о продуженом року за ДОСТАВЉАЊЕ и ОТВАРАЊЕ (70kB)
Одлука о додели уговора (225kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија I (57kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија IV (56kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија VI (53kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија II (55kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија III (58kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија V (59kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија VII (57kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија VIII (59kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија IX (62kB)
05.09.2016.
Јавна набавка услуга – ревизија финансијских извештаја РАТЕЛ
Redni broj: 1-02-4042-14/16
Позив за подношење понуда (130kB)
Конкурсна документација (252kB)
Одлука о додели уговора (110kB)
Обавештење о закљученом уговору (79kB)
26.08.2016.
Jавнa набавкa добара – мерни инструменти, обликованa по партијама
Redni broj: 1-02-4042-10/16
Позив за подношење понуда (132kB)
Конкурсна документација (815kB)
Појашњење Конкурсне документације 1 (448kB)
Измена конкурсне документације 1 (883kB)
Појашњење Конкурсне документације 2 (482kB)
Odluka o dodeli ugovora (2MB)
Odluka o obustavi postupka (1MB)
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora (6MB)
18.08.2016.
Jавнa набавкa радова – изградња система за грејање на топлотну пумпу у КМЦ Београд
Redni broj: 1-02-4042-16/16
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA (54kB)
Конкурсна документација (564kB)
Fajl je obrisan sa fajl sistema
Обавештење о закљученом уговору (843kB)
17.08.2016.
Јавна набавка услуга – израда елабората о утврђивању грађевинског стања објекта у КМЦ Ниш и израда пројекта статичке санације, адаптације са спољним уређењем
Redni broj: 1-02-4047-19/16
Позив за подношење понуда (122kB)
Конкурсна документација (2MB)
Одлука о додели уговора (97kB)
Обавештење о закљученом уговору (81kB)
17.08.2016.
Јавна набавка добара – комуникациона опрема и опрема за обезбеђење и видео надзор
Redni broj: 1-02-4047-14/16
П О З И В (101kB)
Конкурсна документација (274kB)
ОДГОВОР на захтев за додатни појашњењем #1 (99kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #2 (98kB)
ОДГОВОРИ на захтев за појашњењима #3 (100kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права (60kB)
ЗАКЉУЧАК о одбацивању захтева за заштиту права (173kB)
ОДЛУКА о обустави поступка (144kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка (97kB)
16.08.2016.
Jавнa набавкa услуга – поправке и одржавање ватрогасне опреме, обликованa по партијама
Redni broj: 1-02-4047-15/16
Позив за подношење понуда (166kB)
Конкурсна документација (306kB)
Појашњење конкурсне документације 20072016-1 (53kB)
Појашњење конкурсне документације 22072016-1 (53kB)
Појашњење конкурсне документације 22072016-2 (58kB)
Одлука о измени конкурсне документације 22072016-1 (149kB)
Измењена конкурсна документација 22072016-1 (308kB)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 22072016-1 (61kB)
Одлука о додели уговора (176kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија I (69kB)
Обавештење о закљученом уговору - Партија II (64kB)
01.08.2016.
Јавна набавка услуга – обуке–информационе технологије, обликована по партијама
Redni broj: 1-02-4047-17/16
Конкурсна документација (578kB)
П О З И В (113kB)
ОДГОВОР на захтев за додатним појашњењем (60kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем - СМАРТ (67kB)
Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације (63kB)
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (61kB)
Одговор (61kB)
ОДЛУКА о додели уговора - за свих 5 партија (233kB)
У Г О В О Р - Партија 4- Eccentrix (100kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору- Партија 1 - ВЕДУКА (97kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору - ПАртија 2- ЦПУ (98kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору - Партија 3- ЦПУ (98kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору - Партија 5- Есмартс (98kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о заљученом уговору- ECCENTRIX - Партија 4 (98kB)
22.07.2016.
Jавнa набавкa услуга – израда студијe изводљивости формирања националне лабараторије за сертификацју R&TT опреме
Redni broj: 1-02-4045-1/16
Одлука о додели уговора (113kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију IV (62kB)
14.07.2016.
Jавнa набавкa услуга – консултантске услуге везане за увођење „LRIC“ трошковног модела
Redni broj: 1-02-4042-13/16
Позив за подношење понуда (141kB)
Конкурсна документација (306kB)
Појашњење конкурсне документације 24062016-1 (54kB)
Одлука о додели уговора (399kB)
Обавештење о закљученом уговору (89kB)
30.06.2016.
Јавна набавка услуга – осигурање од аутоодговорности и каско осигурање моторних возила
Redni broj: 1-02-4047-18/16
Позив за подношење понуда (124kB)
Конкурсна документација (228kB)
Одлука о додели уговора (96kB)
Обавештење о закљученом уговору (65kB)
24.06.2016.
Јавна набавка добара – канцеларијски материјал
Redni broj: 1-02-4044-2/16
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (71kB)
Конкурсна документација (735kB)
Odluka o dodeli ugovora (2MB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (97kB)
08.06.2016.
Јавна набавка радова – замена прозора на објекту КМЦ Београд
Redni broj: 1-02-4047-11/16
Позив за подношење понуда (111kB)
Конкурсна документација (310kB)
Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације 1 (86kB)
Одлука о измени конкурсне документације 1 (1MB)
Обавештење о продужењу рока за достављање услуга (163kB)
Oдговор на захтев за појашњење конкурсне документације 2 (89kB)
Одлука о додели уговора (346kB)
Обавештење о закљученом уговору (770kB)
02.06.2016.
Јавна набавка услуга — студија о прорачуну стопе WACC за 2015. годину, за операторе са значајном тржишном снагом
Redni broj: 1-02-4044-1/16
Конкурсна документација (202kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка (98kB)
ОДЛУКА о додели уговора (111kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (72kB)
31.05.2016.
Јавна набавка услуга - израде студија изводљивости у области електронских комуникација, обликована по партијама
Redni broj: 1-02-4042-7/16
Конкурсна документација (407kB)
Позив за подношење понуда (141kB)
Одлука о додели уговора (139kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију I (58kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију II (56kB)
Обавештење о закљученом уговору Партију III (65kB)
26.05.2016.
Jавнa набавкa добара – канцеларијски материјал и тонери, обликованa по партијама
Redni broj: 1-02-4042-6/16
П О З И В (169kB)
Конкурсна документација (278kB)
ОДГОВОР на захтев аз појашњењем #1 (153kB)
ОДЛУКА о измени КД #1 (383kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем #2 (70kB)
ОДЛУКА о обустави - Партија 1 - Канцеларијски материјал (60kB)
ОДЛУКА о додели уговора - Партија 2- Тонери (100kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка - Партија 1- Канцелараијски (72kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору - Партија 2 - ТОНЕРИ (57kB)
25.05.2016.
Јавна набавка услуга – ревизија регулаторних извештаја оператора са значајном тржишном снагом
Redni broj: 1-02-4042-9/16
Позив за подношење понуда (157kB)
Конкурсна документација (268kB)
Појашњење конкурсне документације 13052016-1 (60kB)
Одлука о додели уговора (90kB)
Обавештење о закљученом уговору (60kB)
23.05.2016.
Јавна набавка yслуга – посредовање при резервацији хотелског смештаја у земљи и иностранству и куповини авио карата, обликована по партијама
Redni broj: 1-02-4042-11/16
П О З И В (103kB)
Конкурсна документација (222kB)
ОДГОВОР на захтев за појашњењем (64kB)
ОДГОВОР на захтев за додатним појашњењем #2 (79kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда (67kB)
ОДЛУКА о измени КД (330kB)
ИЗМЕНА ОДГОВОРА бр. 1-02-4042-11/16-6 (69kB)
ОДЛУКА о додели уговора (114kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљ. уговору - Партија 1- у земљи (72kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору - Партија 2- у иностранству (80kB)
ОДЛУКА о додели Уговора- Партија 3 АВИО (265kB)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (57kB)
17.05.2016.
Јавна набавка услуга - консултантске услуге везане за увођење LRIC трошковног модела
Redni broj: 1-02-4042-5/16
Позив за подношење понуда (94kB)
Конкурсна документација (505kB)
Одлука о измени конкурсне документације 14042016-1 (68kB)
Измењена конкурсна документација 14042016-1 (310kB)
Појашњење конкурсне документације 18042016-1 (59kB)
Измењена конкурсна документација 18042016-1 (310kB)
Одлука о измени конкурсне документације 18042016-1 (117kB)
Појашњење конкурсне документације 20042016-1 (57kB)
Појашњење конкурсне документације 22042016-1 (128kB)
Појашњење конкурсне документације 27042016-1 (65kB)
Појашњење конкурсне документације 27042016-2 (115kB)
Одлука о обустави поступка (140kB)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (76kB)
13.05.2016.
Prethodna
First (1) ... 13 14 15 17 18 19 ... Last (26)
Sledeća
Da li ste sigurni da želite da odustanete od ovog predmeta?

DA NE
Ako kliknete DA predmet,
se nepovratno briše
Zatvori