Претрага: Пронађи
Loading...

Листа ваших предмета на Интернет шалтеру

Листа предмета1

У листи предмета видите све ваше предмете, као и правног лица за које сте се пријавили и за које вам је носилац права тог правног лица то и омогућио.

У детаљима сваког предмета у листи можете видети податке везане за предмет, од којих издвајамо:

  • Јавни и деловодни број који идентификују предмет на Интернет шалтеру или деловодној књизи у Агенцији;
  • Наслов предмета који представља сажети опис теме којом се предмет бави;
  • Материју или тип предмета, као класификацију теме којом се предмет бави;
  • Клијента за који је предмет везан, односно правно или физичко лице које комуницира са Агенцијом актима у предмету;
  • Статус предмета, као податка да ли је предмет у обради, или је обрађен или још није ни синхронизован са информационим системом Агенције, односно није примљен први поднесак у предмету;
  • Датум отварања, који представља датум када је први поднесак примљен у Агенцију и предмет креиран.

Листу предмета можете сортирати по понуђеним критеријумима – бројевима, датумима, наслову или материји.

Уколико неком предмету није потврђен први поднесак који га је и креирао, биће вам понуђени линкови „Потврди“ и „Одустани“ за избор опција.

Пој2мови

Предмет: скуп свих поднесака, аката и прилога који се односе на исто питање или задатак и као такви чине јединствену целину.

Деловодни број: пуни број под којим је предмет односно акт заведен у деловодној књизи.

Јавни број предмета: низ латиничних карактера и бројева који одређују предмет на Интернет шалтеру.