Pretraga: Pronadji
Loading...
Ovaj simbol obeležava usluge Internet šaltera za koje je preporučena
registracija i pristup pametnom karticom
Pristup Kako pristupiti šalteru pametnom karticom?

Tehnički pregledi radio-stanica

Korišćenjem ove usluge možete prijaviti radio-stanice za tehnički pregled, preuzeti PDF obrasce izveštaja za prijavljene stanice i poslati popunjene PDF obrasce izveštaja u elektronskoj formi.

Ukoliko vam za neku stanicu sistem ne ponudi odgovarajući izveštaj, u prilozima ove strane možete preuzeti PDF obrazac.

Prilozi koje možete preuzeti