Pretraga: Pronadji
Loading...

Zauzeće radiofrekvencijskog spektra

Opis grafikona
Grafički prikaz električne komponente elektromagnetskog polja u frekvencijskom opsegu 87.5 - 108 MHz, meren sa širinom filtra BW=100kHz
Da li ste sigurni da želite da odustanete od ovog predmeta?

DA NE
Ako kliknete DA predmet,
se nepovratno briše
Zatvori