Pretraga: Pronadji
Loading...

Obaveštenje o načinu obavljanja RATEL Net test-a

Obaveštavamo vas da je potrebno da merenje protoka podataka preko interneta (brzina interneta) obavite pomoću aplikacije RATEL Net Test na adresi https://www.nettest.ratel.rs/sr-Latin/index, na sledeći način:
  1. Merenje treba obavljati tri dana, po dva merenja u prepodnevnim i popodnevnim časovima;
  2. Merenje je važeće isključivo ako se obavlja tako da je računar direktno povezan na Internet port na modemu sa Ethernet kablom ( ne sme se meriti kada koristite bežičan pristup Internetu);
  3. Pre merenja protoka podataka neophodno je da na računaru  bude aktivan samo Internet browser na kome je pokrenuta  aplikacija RATEL Net Test na adresi https://www.nettest.ratel.rs/sr/ i započeti merenje.
  4. Pre merenja isključite sve ostale uređaje koji su priključeni na modem/ruter kao što su: kompjuteri, bežične kamere, IPTV Set-Top Box i slično. Ovi uređaji mogu da koriste dodatni protok podataka što može da utiče na merenja.
  5. Podatke koje ste dobili izvezite i sačuvajte u PDF formatu. Dugme za izvoz podataka nalazi se na dnu strane sa rezultatima merenja i obeleženo je crvenom bojom.