Претрага: Пронађи
Loading...

Адреса електронске поште

Ваша адреса електронске поште је обавезан податак на Интернет шалтеру из два разлога:
 

  1. Идентификација - слањем поруке на ову адресу преко које тражимо потврду да сте власник ове адресе, утврђујемо да сте власник адресе коју сте нам оставили. Тек после успешних провера адресе електронске поште, Агенција прима поднеске које нам остављате.
     
  2. Потврда пријема поднеска - након што нам оставите поднесак на Интернет шалтеру, информациони систем Агенције ће вам по успешном пријему електронског поднеска у писарницу послати поруку на вашу адресу електронске поште којом потврђује успешан пријем поднеска у Агенцију.

 

Агенција ће такође користити вашу адресу електронске поште за комуникацију са вама у току решавања предмета.