Pretraga: Pronadji
Loading...
Ovaj simbol obeležava usluge Internet šaltera za koje je preporučena
registracija i pristup pametnom karticom
Pristup Kako pristupiti šalteru pametnom karticom?

Upitnici Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge

Elektronski upitnici i izveštaji koji se podnose Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge su datoteke u PDF formatu sa aktiviranim poljima za unos informacija, koji se od 2012. šalju u elektronskom obliku Agenciji putem email-a ili Internet šaltera. 

Agencija na opisani način prikuplja sledeće obrasce:

 1. Upitnike sa listom indikatora (obrasci GIT i GIF)

 2. Godišnje izveštaje o parametrima kvaliteta (obrasci PPK)

 3. Upitnike za pružanje podataka od značaja za utvrđivanje visina naknada za obavljanje delatonosti elektronskih komunikacija (obrazac IFN)

 4. Upitnik za pružanje podataka od značaja za utvrđivanje visine naknade za numeraciju (obrazac NUM)

Контрола квалитета услуга

 • ГИИ 2018 ГИИ - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПОДАТКЕ О ИНФРАСТРУКТУРИ.pdf
 • ГИП 2018 ГИП - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА - ПАКЕТИ УСЛУГА.pdf
 • ГИТ-2 2018 ГИТ-2 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ИЗНАЈМЉЕНИХ ЛИНИЈА.pdf
 • ГИТ-4 2018 ГИТ-4 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ПРЕНОСА ГОВОРА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА (VoIP).pdf
 • ГИТ-5 2018 ГИТ-5 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ.pdf
 • ГИТ-6 2018 ГИТ-6 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА.pdf
 • ППК-1 2018 1.1 ППК-1 - Извештај о вредностима параметара квалитета јавне говорне услуге у јавној телефонској мрежи на фиксној локацији.pdf
 • ППК-2 2018 1. ППК-2 - Извештај о вредностима параметара квалитета јавних услуга у јавној мобилној комуникационој мрежи.pdf
 • ППК-21 2018 1. ППК-21 - Извештај о параметрима квалитета јавне мобилне комуникационе мреже.pdf
 • ППК-22 2018 1. ППК-22 - Извештај o параметрима квалитета јавне фиксне бежичне телекомуникационе мреже (CDMA).pdf
 • ППК-4 2018 1.ППК-4 - Извештај о вредностима параметара квалитета услуге широкопојасног приступа.pdf
 • ППК-3 2018 1. ППК-3 - Извештај о вредностима параметара квалитета јавне говорне услуге која се пружа коришћењем Интернета.pdf
 • ППК-5 2018 1.- ППК-5 - Извештај о вредностима параметара квалитета услуге преноса медијских садржаја.pdf
 • ГИТ-1 2018 ГИТ-1 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ФИКСНОГ ШИРОКОПОЈАСНОГ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ.pdf
 • РАП-1 2018 РАП-1 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ОПЕРАТОРЕ КУРИРСКИХ УСЛУГА.pdf
 • ГИТ-7 2018 ГИТ-7 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ФИКСНЕ ЈАВНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ.pdf
 • РАП-2 2018 РАП-2 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ОПЕРАТОРЕ ЕКСПРЕС УСЛУГА.pdf
 • ГИТ-3 2018 ГИТ-3 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ БЕЖИЧНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ (CDMA).pdf
 • ИФН КПО 2018 ИФН КПО - ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНE НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОШТАНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА ПОШТАНСКЕ ОПЕРАТОРЕ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ ВАН ДОМЕНА УНИВЕРЗАЛНЕ ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ ЗА 2018. годину.pdf
 • ИФН JПО 2018 ИФН JПО - ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНE НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОШТАНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ПОШТАНСКОГ ОПЕРАТОРА ЗА 2018. ГОДИНУ.pdf
 • ИФН КПО 2019 ИФН КПО - ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНE НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОШТАНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА ПОШТАНСКЕ ОПЕРАТОРЕ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ ВАН ДОМЕНА УНИВЕРЗАЛНЕ ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ ЗА 2019. годину.pdf
 • ИФН 2018 ИФН - УПИТНИК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ -попуњавају само оператори који су отпочели обављање делатности у 2019. години.pdf
 • ИФН 2018 ИФН - УПИТНИК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ -попуњавају само оператори који су престали са обављањем делатности у 2019. години.pdf
 • ИФН 2018 ИФН - 1 - УПИТНИК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ.pdf
 • ГИФ-1 2018 ГИФ-1 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ ИНТЕРНЕТ УСЛУГА.pdf
 • ГИФ-2 2018 ГИФ-2 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГЕ ИЗНАЈМЉЕНИХ ЛИНИЈА.pdf
 • ГИФ-3 2018 ГИФ-3 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ ЈАВНЕ ГОВОРНЕ УСЛУГЕ ПРЕКО ФИКСНЕ БЕЖИЧНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ (CDMA).pdf
 • ГИФ-4 2018 ГИФ-4 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ПРЕНОСА ГОВОРА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА (VoIP).pdf
 • ГИФ-5 2018 ГИФ-5 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ЈАВНЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ.pdf
 • ГИФ-6 2018 ГИФ-6 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈE МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА.pdf
 • ГИФ-7 2018 ГИФ-7 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ФИКСНЕ ЈАВНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ.pdf
 • ГИВ 2018 ГИВ - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА СА ДОДАТОМ ВРЕДНОШЋУ.pdf