Pretraga: Pronadji
Loading...
Ovaj simbol obeležava usluge Internet šaltera za koje je preporučena
registracija i pristup pametnom karticom
Pristup Kako pristupiti šalteru pametnom karticom?

Dostavljanje PDF obrazaca Agenciji

PDF obrasci u elektronskoj formi se dostavljaju Agenciji na dva osnovna načina:

  1. Na odgovarajuće adrese elektronske pošte, u zavisnosti od obrasca koji šaljete.
  2. Putem Internet šaltera Agencije, koristeći odgovarajuću uslugu šaltera.

Naravno, bilo koji elektronski dokument možete i na elektronskim medijima dostaviti pisarnici Agencije.