Pretraga: Pronadji
Loading...
Ovaj simbol obeležava usluge Internet šaltera za koje je preporučena
registracija i pristup pametnom karticom
Pristup Kako pristupiti šalteru pametnom karticom?

Upitnici Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge

Elektronski upitnici i izveštaji koji se podnose Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge su datoteke u PDF formatu sa aktiviranim poljima za unos informacija, koji se od 2012. šalju u elektronskom obliku Agenciji putem email-a ili Internet šaltera. 

Agencija na opisani način prikuplja sledeće obrasce:

  1. Upitnike sa listom indikatora (obrasci GIT i GIF)

  2. Godišnje izveštaje o parametrima kvaliteta (obrasci PPK)

  3. Upitnike za pružanje podataka od značaja za utvrđivanje visina naknada za obavljanje delatonosti elektronskih komunikacija (obrazac IFN)

  4. Upitnik za pružanje podataka od značaja za utvrđivanje visine naknade za numeraciju (obrazac NUM)