Претрага: Пронађи
Loading...
Овај симбол обележава услуге Интернет шалтера за које је препоручена
регистрација и приступ паметном картицом
Приступ Како приступити шалтеру паметном картицом?

Упитници Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге

Електронски упитници и извештаји који се подносе Регулаторнoj агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге су датотеке у PDF формату са активираним пољима за унос информација, који се од 2012. шаљу у електронском облику Агенцији путем емаил-а или Интернет шалтера. 

Агенција на описани начин прикупља следеће обрасце:

  1. Упитнике са листом индикатора (Обрасци ГИТ и ГИФ)

  2. Годишње извештаје о параметрима квалитета (обрасци ППК)

  3. Упитнике за пружање података од значаја за утврђивање висина накнада за обављање делатоности електронских комуникација (образац ИФН)

  4. Упитник за пружање податка од значаја за утврђивање висине накнаде за нумерацију (образац НУМ)