Претрага: Пронађи
Loading...
Овај симбол обележава услуге Интернет шалтера за које је препоручена
регистрација и приступ паметном картицом
Приступ Како приступити шалтеру паметном картицом?

Накнада за коришћење нумерације

Одредбом члана 30. став 2. Закона о електронским комуникацијама (˝Службени гласник РС˝, број 44/10) прописано је да оператор плаћа годишњу накнаду за коришћење додељених бројева, у висини коју утврђује Републичка агенција за електронске комуникације (у даљем тексту: Агенција).

Одредбом члана 2. Правилника о висини годишње накнаде за коришћење нумерације („Службени гласник Републике Србије“ број 67/11) прописано је да се висина накнаде за коришћење нумерације утврђује у зависности од врсте услуге која се пружа коришћењем додељене нумерације, односно намене за коју се користи додељена нумерацијаи посебних техничких услова од значаја за њену употребу. Чланом 3. до 7. наведеног правилника утврђен је и начин утврђивања износа накнаде за коришћење нумерације.

У складу са напред наведеним, потребно је да нам до 31. јануара 2017. године доставите податке о додељеним опсезима и искоришћеним бројевима и адресама са стањем на дан 31. децембар 2016. године, у складу са обрасцем који се налази у прилогу дописа, у штампаној форми, потписан и оверен, на адресу Агенције. Електронска верзија обрасца који је потребно попунити се налази на интернет страници Агенције (www.ratel.rs) и исти је потребно послати у електронској форми на адресу naknadazanum@ratel.rs.

Прилози које можете преузети

  • Упитник за пружање података од значаја за утврђивање висине накнаде за нумерацију за 2017. годину