Претрага: Пронађи
Loading...
Овај симбол обележава услуге Интернет шалтера за које је препоручена
регистрација и приступ паметном картицом
Приступ Како приступити шалтеру паметном картицом?

Подаци од значаја за обрачун накнада за обављање делатности електронских комуникација

Утврђивање висине накнаде за обављање делатности врши се у складу са надлежностима које Агенција има на основу Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ број 44/10) и Правилника о висини накнада за обављање делатности електронских комуникација („Службени гласник Републике Србије“ број 93/10).

Упитник попуњен подацима неопходним за утврђивање висине накнаде за обављање делатности електронских комуникација се у електронској форми доставља на мејл адресу obracun.naknada@ratel.rs, а у штампаној форми, потписан и оверен од стране овлашћених лица, на адресу Агенције, најкасније до 15. марта 2013. године.

Обрасци упитника и упутство за њихово попуњавање доступни су на Интернет страници Агенције.

Прилози које можете преузети

  • Упитник за пружање података од значаја за утврђивање висина накнаде за обављање делатности електронских комуникација за 2012. годину